• 24/05/2024

Provincie geeft extra steun aan zeven Antwerpse gemeenten die inzetten op verkeersveiligheid

ANTWERPEN – De provincie Antwerpen geeft die extra ondersteuning aan de gemeenten Edegem, Essen, Kontich, Puurs-Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel omdat zij al sinds 2018 deelnemen aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Alle acties hebben als doel de verkeersveiligheid te verhogen en lokale expertise te ontwikkelen.

In de loop van 2023 actualiseerden ze hun verkeersveiligheidsactieplan nadat ze vier jaar gewerkt hadden aan de uitvoering ervan. Om de blijvende inzet van deze zeven lokale besturen te waarderen en te versterken, ondersteunt de provincie Antwerpen hen nu extra op maat. De geleerde lessen zal de provincie Antwerpen nadien delen met alle deelnemers aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Dat zijn 59 van de 69 Antwerpse gemeenten.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor mobiliteit: ‘De inspanningen van de zeven gemeenten zijn een inspiratie voor anderen. Deze gemeenten tonen een volgehouden inzet voor meer verkeersveiligheid en dat elke actie telt. Met deze extra ondersteuning willen we niet alleen waardering tonen voor hun doorzettingsvermogen, maar hen ook aanmoedigen om samen verder te werken aan een betere verkeersveiligheid. Met deze ondersteuning verhogen we de verkeersveiligheid, stimuleren we nieuwe lokale expertise en zorgen we voor verdere kennisdeling via het traject Verkeersveilige Gemeente. Samen zetten we de koers uit naar een toekomst met nul verkeersslachtoffers.’ Dit zijn de projecten:

Edegem gaat aan de slag met een toetsingskader en een concrete case om de toegankelijkheid en verkeersveiligheid voor voetgangers te verbeteren. Later kan Edegem het kader zowel bij (her)aanleg van voetpaden als bij onthardingsprojecten inzetten.

Essen: kruispunt Velodreef/Nolsebaan. Het gaat om een complex kruispunt waar veel verkeer en deels gescheiden fietspaden aanwezig zijn. Het kruispunt voelt onoverzichtelijk en onveilig aan en wordt door veel schoolgaande jeugd gebruikt. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.

Kontich: kruispunt Kauwlei/Liersebaan/Kapelstraat/Hoge Akker/Dorre Eikstraat (de Vijfhoek). Het kruispunt voelt onoverzichtelijk en onveilig aan en is slecht leesbaar. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.

Puurs-Sint-Amands: kruispunt Fortbaan/Molenstraat. Het is een drukke verkeersweg aan een evenementenlocatie waarbij de oversteekbaarheid en leesbaarheid niet optimaal is. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.

Vorselaar: de Proosthoevebaan wordt comfortabeler en verkeersveiliger gemaakt voor fietsers. Het doel is om de straat te analyseren en mogelijke aanpassingen te formuleren voor een betere verkeersveiligheid op korte (quick wins) en langere termijn.

Wijnegem: bedrijventerrein Den Hoek. Het doel is om dit bedrijventerrein toegankelijker en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. De provincie analyseert het kruispunt en formuleert mogelijke aanpassingen voor een betere toegankelijkheid en verkeersveiligheid.

Wuustwezel: woonwijk Rijsvennen. Men wil er een aangenamere verblijfsruimte met een betere verkeersleefbaarheid creëren. Het doel is om door middel van een begeleid participatief traject tot een gedragen voorstel voor oplossingen te komen.

Vanuit het traject Verkeersveilige Gemeente ondersteunt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones bij het voeren van een geïntegreerd en structureel verkeersveiligheidsbeleid en wil ze een verkeersveiligheidsreflex installeren. Andere partners zijn de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Federale Diensten van de gouverneur. (EM / Foto’s Provincie Antwerpen & Gemeente Edegem)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten