• 24/05/2024

Provincie gebruikt patroonmaaien om 2 400 kilometer waterlopen te ruimen

RETIE – Elk najaar ruimt de provincie Antwerpen het overvloedige kruid in haar 2 400 kilometer waterlopen. 70 procent van deze noodzakelijke maaiwerken gebeurt machinaal met een maaikorf waardoor er onvermijdelijk ook vissen op de oever terecht komen. Om vissterfte te vermijden, past de provincie niet alleen ecologisch maaibeheer toe, maar worden vissen die toch tussen het maaisel belanden terug geplaatst.

Morgen zal de aannemer de ecologisch kwetsbare Zwarte Nete in Retie ruimen via deze techniek. Drie medewerkers van de dienst Integraal Waterbeleid zullen de gemaaide waterloop intensief controleren op vissen om het patroonmaaien verder te optimaliseren.

De provincie Antwerpen beheert 2 400 kilometer onbevaarbare waterlopen. Vanaf september tot ongeveer midden februari maait ze in 90 procent van deze waterlopen het vaak welig tierende kruid. Dat jaarlijkse onderhoud moet zorgen voor een vlotte doorstroming van water en zo wateroverlast verminderen.

Door de aanhoudende droogte waren maaiingen in de zomer nauwelijks aan de orde, om natuur en landbouw zo lang mogelijk van water te kunnen voorzien. Het onderhoud in het najaar is dan ook pittig, want door de extreme droogte is er meer plantengroei in de uitgedroogde beddingen.

Gedeputeerde voor Waterbeleid Jan De Haes (N-VA): ’70 procent van de kruidruimingen wordt machinaal uitgevoerd met een maaikorf. Hierdoor komen jammer genoeg ook de vissen terecht op de oever.’

‘We streven naar een zo goed mogelijk ecologisch maaibeheer. Daarom passen we in de rechtgetrokken waterlopen meer en meer ecologisch maaibeheer toe. Dit betekent dat we regelmatig wisselen van kant bij het maaien. De aannemer zorgt steeds voor een stroomgeul als vluchtzone voor vissen.’

‘Bij een meanderende waterloop doen we slechts één oeverkant. Zo trachten we ervoor te zorgen dat de kostbare habitatvariatie in de waterloop behouden blijft en dat de vissen een vluchtweg hebben en dus niet worden bovengehaald tijdens het maaien. Onze provinciale waterlopen doen het steeds beter, er leven zelfs enkele vissoorten in die Europees beschermd zijn en dus alle kansen moeten krijgen.’

De aannemer is momenteel bezig met ecologisch maaien op de kwetsbare Zwarte Nete. De provincie zal morgen intensief een stuk van deze waterloop controleren op bovengehaalde vissen en het maaibeheer verder optimaliseren. Gezien de coronamaatregelen kunnen er dit keer jammer genoeg geen vrijwilligers van Natuurpunt deelnemen.

‘Een traject van de Wamp werd al gecontroleerd met de hulp van vrijwilligers van Natuurpunt. Dat was alvast een zeer aangename en efficiënte samenwerking. Door de coronamaatregelen kunnen er nu geen vrijwilligers helpen maar gezien het succes zal dit volgend jaar zeker worden herhaald.’

‘De samenwerking met Natuurpunt toont aan dat wij hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk zoveel mogelijk het ecologisch leven in de waterlopen te ondersteunen. Vrijdag de 13de zal alvast voor deze vissen geen ongeluksdag zijn want drie van onze medewerkers van de dienst Integraal Waterbeleid plaatsen ze ook meteen terug in de waterloop.’ De ruimingsactie begint tussen 7 en 8 uur en zal vermoedelijk tussen 11 en 12 uur eindigen. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten