• 27/05/2024

Provincie gaat meer investeren in groen, duurzaam onderwijs en toerisme en fietsostrades

ANTWERPEN –  Gedeputeerden Luk Lemmens, Jan De Haes en Mireille Colson (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V) van de provincie Antwerpen (zie foto) stelden vanmiddag hun beleidskeuzes en financiële beslissingen voor 2024 voor.

De deputatie focust in 2024 verder op de kerntaken van de provincie, zoals het bouwen van bovenlokale fietsinfrastructuur, het investeren in innovatie, de verduurzaming van de landbouw, het wegwerken van knelpuntberoepen, het beheer van de niet-bevaarbare waterlopen en het creëren van toegankelijke en groene open ruimte. Die focus maakt middelen vrij om te investeren in een duurzame toekomst, voor mens, milieu en maatschappij. De provincie gaat in 2024 zo’n 100 voetbalvelden nieuw bos aanplanten, zich inzetten voor meer groen en minder verharding en het netwerk van fietsostrades veiliger maken. Om de landbouwsector te helpen innoveren zoekt de provincie mee naar manieren om water te hergebruiken en de bodem te herstellen.

Lemmens: ‘De aanleg van fietsostrades blijft het speerpunt van het provinciale mobiliteitsbeleid. Voor 2024 staat er een bedrag van 11 500 000 euro voor uitgaven aan eigen investeringen in fietsostrades. Ik wil hier onze oproep aan de Vlaamse overheid herhalen om het Vlaamse aandeel in het fietsfonds structureel mee te laten stijgen met de stijging van de provinciale middelen voor de fietsinfrastructuur. Zo zorgen we hand in hand voor een versnelling in de aanleg van onze fietsostrades en voor een broodnodige verdere verduurzaming van onze mobiliteit.’

‘Ik kan enkel maar deze oproep blijven herhalen. De Vlaamse Overheid heeft per provincie drie miljoen over om die fietsostrades te subsidiëren. Dat is vijftien miljoen voor alle provincies samen. Als je ziet welk enthousiasme er is ontstaan rond de fietsostrades mogen we zeggen dat we in de provincie Antwerpen wel voortrekker zijn geweest. Dan zou de Vlaamse Overheid moeten besluiten om hun budget mee te verhogen. Het is ooit verhoogd van twee naar drie miljoen maar dat is niet voldoende.’

‘Op de F1 Antwerpen-Mechelen ronden we de grondverwervingen, aanbestedingen en opvolging van de werken van het deelproject in Mechelen (van de Stenenmolenstraat tot de Abeelstraat), het laatste deel voor de grens met Zemst af, op de F11 Antwerpen-Lier in Boechout gaan we de fietsinfrastructuur aanpassen op het smal stukje fietsostrade tussen het Pastoorsleike en de Alexander Franckstraat omdat we daar een enorm stijging van fietsers – ruim 4 200 per weekdag en bijna 3 000 fietsers op een weekend – vaststellen. Op de F12 aan de Ekerse Putten gaan we de werken afronden aan de verbinding tussen de Noorderlaan en het centrum van Ekeren. Op de F103 Lier-Herentals hopen we dat de voorbereidende werken in 2024-2025 zullen zijn afgerond. De Vlaamse Waterweg neemt de verhoging van de spoorwegbrug in Herentals in haar dossiers mee op. De nieuwe spoorwegbrug over Wolfstee heeft zo extra breedte. Verder ontwerpen we in Herentals het knooppunt van de fietsostrades F103-F106 en F5 in de richting van Lier-Aarschot, Antwerpen-Hasselt en ook de ontbrekende schakel tussen de Herentalseweg en het Albertkanaal, als onderdeel van de F106 in Aarschot. Voor de financiering van de fietsbrug over het Albertkanaal maken we een projectvoorstel om extra geld te krijgen vanuit EFRO.’

‘Voor wat het provinciaal onderwijs betreft gaan we investeren in moderne maar ook duurzame huisvesting. Bij PIVA wordt er volop geïnvesteerd in het nieuwe gebouw CVO Vitant. De opleidingen die momenteel op de Campus Maalboot Hoboken worden gegeven, waaronder tweedekansonderwijs, zullen ook naar de Campus PIVA overkomen. In PIVA staat er volgend jaar veel op het programma. Er worden niet alleen zes keukens volledig vernieuwd, ook wordt het theorieblok verder gerenoveerd en heringericht. Ook voor Avant Campus Brialmont start de eerste fase van de herinrichting. Hierdoor komt er een capaciteitsuitbreiding, wat echt wel nodig is. Op PTS Mechelen zal de speelplaats van eerste graad overkapt worden en wordt een gloednieuw schoolgebouw geopend in 2024. Verder zetten we verder in op vernieuwd didactisch materiaal in PTS Boom en in PITO Stabroek .Op Campus PIVA wordt de stookplaats volledig gerenoveerd en bij PITO wordt geïnvesteerd in regenwaterrecuperatie. In totaal zal in 2024 meer dan 10,8 miljoen euro geïnvesteerd worden in het provinciaal onderwijs.’

Groene Oases brachten al meer groen in bijna 200 scholen

Helsen: ‘Samen met  enkele bedrijven uit de zorg en de bouw ontwierpen we hybride leeromgevingen voor studenten. Ze krijgen les in de zorgcentra en bedrijven zelf en zetten er de theorie onmiddellijk om in de praktijk. Zo zijn ze beter voorbereid op hun stage en het echte werk. Dat verhoogt hun kansen om een diploma te halen aanzienlijk. Het provinciebestuur investeert in 2024 510 000 euro in hybride leeromgevingen. Als provincie volgen wij de cijfers op. We stellen vandaag vast dat kort- en oudgeschoolden niet participeren aan levenslang leren. Vandaar dat wij de opleidingsinstellingen naar de werkvloer brengen en dat heeft duidelijk effect. We passen dat ook toe voor de maatwerkbedrijven.’

 ‘Alleen door samen te werken komen we tot duurzame oplossingen voor het klimaat. Ook in de landbouw. Vanuit het provinciaal beleid versnellen we de innovatie in de sector. We hebben in 2024 heel interessante projecten lopen binnen onze proefbedrijven die bekijken hoe we op een veel duurzamere wijze op de landbouwbedrijven aan de slag kunnen met water.’

 De Haes: ‘Met een ambitieus bosplan plant de provincie 60 hectare of bijna 100 voetbalvelden nieuw bos aan in 2024. En met het project Groene Oases brengen we meer groen op de speelplaatsen en leerplekken van bijna 200 scholen voor onze kinderen. Dat is een megasucces. Dat gaat over zowat 25 procent van onze scholen. We hebben daar een extra budget moeten voorzien. Dat maakt dat we hiervoor 3 250 000 euro hebben uitgetrokken.  Tot slot geven we de beek- en riviervalleien hun natuurlijke stroomgebieden terug. Zo kunnen die veel meer water bergen wanneer het overvloedig regent en tegelijk als buffer dienen tijdens droge periodes.’

Colson: ‘We vullen de bewegwijzerde wandelroutes aan met virtuele knooppunten om wandelingen online uit te stippelen. Daarmee bouwen we aan een hoogwaardig wandelnetwerk over heel de provincie Antwerpen. Vandaag telt het virtuele netwerk 150 kilometer in de Zuidrand en 355 kilometer rond de stad Antwerpen. In 2024 op het programma: het nieuwe virtuele netwerk in Mechelen en Geel. 283 000 euro wordt voorzien voor drempelverlagende projecten en infrastructuur in het kader van het actieplan Drempelvrij Toerisme. In 2024 bouwt de provincie op meer dan 30 locaties in de vallei van de Kleine Nete plekken om te picknicken, rust te vinden en de rivier te ontdekken. Met deze ‘Kleine Netemomentjes’ realiseert de provincie het ‘toeristisch onthaalplan’ waarmee ze het toerisme in de Vallei van de Kleine Nete een duw in de rug geeft.’

Edwin MARIËN

Foto’s Dieter DANIËLS /Provincie Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten