• 18/07/2024

Provincie eert elf studenten voor afstudeerprojecten rond mondiale thema’s

ANTWERPEN – De provincie Antwerpen reikt jaarlijks, en dit al sinds 1996, de Prijs voor Mondiaal Onderzoek uit. Met deze prijs wil het provinciebestuur onderzoek met betrekking tot het globale Zuiden stimuleren. Ontwikkelingsrelevantie, kwaliteit en originaliteit van het afstudeerproject staan hierbij centraal als beoordelingscriteria.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mondiaal Beleid: ‘De vorige jaren hebben we wat moeten improviseren om deze prijsuitreiking te kunnen organiseren, maar nu kan het weer op de plek waar het altijd gebeurde: in het provinciehuis. Met deze prijs willen we onderzoek van studenten bekronen. Voor het eerst worden er ook prijzen uitgereikt aan studenten van de Hogescholen. We willen hiermee studenten prikkelen en laten nadenken over mondiale thema’s, wat belangrijk en relevant is gezien de toenemende globalisering. De unieke expertise van de deelnemende onderwijs- en onderzoeksinstellingen reikt tot ver buiten provincie Antwerpen. Als provinciebestuur benadrukken we dan ook het belang van deze samenwerking. De Prijs voor Mondiaal Beleid past in het beleid van de provincie Antwerpen dat vooropstelt dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen(SDG’s) een rode draad vormen bij beleidsbeslissingen. Met de prijs wordt ingezet op SDG 4: kwaliteitsonderwijs.’

Klimaat, vluchtelingen, mensenhandel, mentale en fysieke gezondheid, sociale inclusie voor personen met een handicap, politiek en onderwijs zijn dit jaar de centrale thema’s van de winnende afstudeerprojecten. In het totaal werden elf prijzen uitgedeeld. De laureaten werden ieder bekroond met 1 000 euro, een medaille en een oorkonde. Luk Lemmens: ‘Vanuit de Universiteit Antwerpen is dat Lien De Leeuw, vanuit de AP Hogeschool een gezamenlijk afstudeerproject van Silke Philips, Onat Karakuzu, Rosen Tzavkovski, Marie Pfaffi, Irinia Agurashvili en Andrea Cordoba Cano, vanuit de Karel de Grote Hogeschool – Sint Lucas Antwerpen Tieke Scheerlinck en vanuit de Thomas More Hogeschool Julie Flak.’ Dat het vaak om een monnikenwerk gaat bewijst laatstgenoemde laureate. Haar project droeg de titel ‘Taaldiagnostiek bij meertalige kleuters: een analyse van de CELF Preschool2-NL voor de Surinaamse context. Hiervoor ondervroeg ze 789 kleuters.

Marc-Alain Widdowson, directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde: ‘Dit is een belangrijke prijs. We zien het als een stimulans voor ons onderzoek en waren er van in het begin bij. Onze vier winnaars werden gekozen voor de kwaliteit en de originaliteit van hun projecten. Het gaat om John De Maesschalck, Tatiana Prudence Nti Mvilongo, Jahan Mallick en Hendrik Swanepoel.’

Prof. Danny Cassimon van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit Antwerpen. ‘Het IOB heeft als multidisciplinair Instituut een drievoudige opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van de economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer. Wij organiseren drie Masterprogramma’s: Governance and Development, Development Evaluation and Management en Globalisation and Development. In principe bekroonden we de telkens de beste thesis in elk van de drie thema’s. De prijzen gaan naar Elias Naombi Ndatabaye, Busani Marshall Nyathi en Pamintuan Marjorie Dizon.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten