• 18/07/2024

Provincie compenseert 4 000 ton CO2 door aanplant bomen in Amazonewoud

ANTWERPEN – De provincie Antwerpen gaat het engagement aan om tegen eind dit jaar klimaatneutraal te zijn. Hiervoor gaat men een samenwerking aan met BOS+ om jaarlijks 4 000 ton CO2 te compenseren door de aanplant van 24 hectare bomen in het Amazonewoud. Daarnaast beschermt de provincie 60 000 hectare tropisch woud. Dat is niet toevallig gekozen want dat is net de totale bosoppervlakte van de provincie Antwerpen. Het project streeft een socio-economische versterking van inheemse gemeenschappen na. Bedoeling is dat ook lokale besturen vanaf volgend jaar in het project participeren.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, links op de foto), bevoegd voor Mondiaal Beleid: ‘In onze ambitie om een klimaat-neutrale organisatie te zijn leggen wij ook de verbinding tussen ons klimaat- en mondiaal beleid. Vorig jaar waren we op zoek naar een partner en die hebben we gevonden in BOS+. Wij steunen hun project ‘Behoud en herstel van het Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen en trekken hiervoor 485 300 euro uit.’’

Het Amazonewoud vormt het grootste aaneengesloten tropische woud ter wereld. Het absorbeert twee miljoen ton CO per jaar, 25 keer de jaarlijkse, totale, uitstoot van Vlaanderen. Lemmens: ‘Om verdere degradatie tegen te gaan beschermen wij 60 000 hectare. Daarnaast worden er nog eens 24 hectare bomen aangeplant, wat op een bijkomende CO2-compensatie van 4 000 ton neerkomt. De inheemse gemeenschappen staan in het project centraal. Zij zijn mee verantwoordelijk voor het beheer.’

Pieter Van de Sype van Bos+ (rechts op de foto):  ‘Met het project willen wij de socio-economische perspectieven versterken door draagkracht te creëren bij de lokale bevolking. Op deze manier gaan de bescherming van het Amazonewoud en ontwikkelingssamenwerking hand in hand.’

‘Het project situeert zich in twee Peruviaanse gemeenschapsreservaten: Yanesha – in het centrum van het land – en  Amarakaeri – in het zuidoosten. Elk gemeenschapsreservaat bestaat uit een reservaatzone – beschermd bos – en een bufferzone – een leefgebied van de inheemse gemeenschap. Het beheer van het bos, het uitzetten van actieplannen voor de bufferzone en de uitvoering ervan gebeuren in overleg met hen. Daarvoor werken we samen met ECA’s, die de inheemse gemeenschappen vertegenwoordigen die rond het reservaat leven.’

Lemmens: ‘Als provincie besteden wij 0,7 procent van ons budget aan Mondiaal Beleid. Dat we hebben gekozen voor een project uit het Zuiden wil zeker niet zeggen dat wij initiatieven van bij ons in de kou laten staan. Ontwikkelingssamenwerking, bosbeleid, klimaatneutraliteit en sociale-economische ontwikkeling gaan hier hand in hand. Bovendien is er een belangrijke link met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s.’

‘Wij nodigen alle lokale besturen uit om in te tekenen op deze samenwerking met BOS+. Zo kunnen zij op maat investeren binnen ons provinciale kader. Vele lokale besturen delen de provinciale ambitie om klimaatneutraal te worden. Complementair op bebossingsprojecten op het eigen grondgebied en ter aanvulling op de beperking op de eigen CO2-uitstoot, biedt dit project de mogelijkheid om ook aan CO2-compensatie te doen via bosbouw in het Zuiden. Elk deelnemend lokaal bestuur kan ook via de provincie rekenen op uitwisseling en netwerking tussen andere betrokken lokale besturen omtrent dit engagement. Zo bouwen we samen verder aan één sterk verhaal, zowel in het Amazonewoud als in onze eigen regio.’

Sinds 2016 heeft de provincie haar eigen broeikasgasuitstoot met 46 procent kunnen verminderen, vooral door het isoleren van gebouwen, de installatie van energiezuinige verwarmingsinstallaties en de overschakeling naar groene stroom.

Edwin MARIËN

Foto: Provincie Antwerpen

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten