• 20/06/2024

Provincie Antwerpen verzekert toekomst van Tomorrowland: nog 66 jaar in De Schorre

BOOM – De provincie Antwerpen en het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre sluiten een nieuwe overeenkomst met WEAREONE.world BV. De overeenkomst verzekert de toekomst van het festival Tomorrowland in De Schorre. WAOW krijgt de mogelijkheid om verder te investeren in de ontwikkeling en verfraaiing van het domein en de provincie kan de recreatieve werking van De Schorre naar een hoger niveau tillen. De looptijd is 66 jaar.

Dat werd beslist tijdens de provincieraad van vanmiddag . Aan het begin nam men kennis van het voornemen van Mien Van Olmen (CD&V), burgemeester van Herentals, om tijdelijk afstand te doen van haar mandaat als provincieraadslid wegens ziekte. Zij wordt vervangen door partijgenote Hilde Vermeiren, gemeenteraadslid in Hoogstraten.

Er werd lang gedebatteerd over het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, dat definitief werd vastgelegd. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft voor onze provincie richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren en de verdere toekomst. Voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Het omvat een duidelijke toekomstvisie en geeft beleidslijnen aan voor het ruimtegebruik op ons grondgebied. De opmaak van dit Beleidsplan Ruimte was geen eenvoudige opgave. Er is hard, lang en met velen aan gewerkt.’

Een punt dat de brede massa zal aanspreken was de nieuwe overeenkomst met WAOW wat impliceert dat het festival Tomorrowland nog minstens 66 jaar zal kunnen plaatvinden in De Schorre in Boom, al zijn er uiteraard clausules voorzien om deze termijn te verbreken maar dat is niet meteen de bedoeling.

Gedeputeerde Mireille Colson (N-VA): ‘Het festival – dat al sinds 2005 wordt georganiseerd in de Schorre heeft een grote betekenis voor de (internationale) uitstraling van het provinciaal domein en betekent een economische meerwaarde voor de streek. In 2023 bezochten 400 000 mensen dit festival. Onder meer door de goede samenwerking tussen WAOW, APB De Schorre en de provincie, is De Schorre de laatste twee decennia relatief snel ontwikkeld en van (uit)zicht veranderd. Op 23 maart 2017 keurde de raad van bestuur van APB De Schorre een gebruiksovereenkomst goed, waarin aan WAOW het recht verleend werd om tot 2033 jaarlijks Tomorrowland te organiseren op De Schorre, tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding van 630 000 euro.’

‘Op 30 november 2022 ontving de provincie een brief van Jan Jambon (N-VA), de minister-president van de Vlaamse Regering, waarin verwezen werd naar de lancering van Flanders Technology & Innovation (FTI) en waarin de vraag werd gesteld wat de toekomstvisie van de provincie op De Schorre is, en meer bepaald of en onder welke voorwaarden de provincie mogelijkheden ziet om De Schorre als uithangbord te laten fungeren voor de Vlaamse entertainmentindustrie en om in het kader hiervan eventueel een deel van het domein ter beschikking te stellen van derden. Op 5 mei ontvingen wij een spontaan voorstel van WAOW met het oog op een ruimere publiek-private samenwerking en de duurzame verankering van het festival op De Schorre.’

Rudy Sohier (PVDA): ‘Wij zien dit als een privatisering van een openbaar domein.’ Colson: ‘Het gaat niet over een overdracht maar om het ter beschikking stellen van het terrein gedurende dertien weken per jaar. Bovendien zal WOAW blijven investeren in het domein. Daar hebben andere organisaties als Theater aan Twater en Schorremorrie baat bij. Maar het gaat veel verder: van bekabeling tot waterinfrastructuur zodat het een win-win-situaties wordt voor ons maar vooral ook voor de bezoekers van De Schorre. We hebben zonet een rolstoelvriendelijke wandeling voorgesteld. Dat kan enkel omdat de paden verhard zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling om naar 365 recreatieve dagen per jaar te komen.’ Louis Schoofs (Groen) had nog een opmerking over de lange duurtijd van de overeenkomst. Colson: ‘Dit zijn gebruikelijke termijnen. We konden ook opteren voor 33 of 99 jaar maar hebben voor 66 jaar gekozen.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten