• 14/06/2024

Provincie Antwerpen en Zoo Foundation gaan voor bosbescherming in Congo

MECHELEN –  De provincie Antwerpen zet zich in voor het behouden en stimuleren van de biodiversiteit in het natuurreservaat Lomako-Yokokala in DR Congo, met focus op de bonobopopulatie. Daarnaast zorgt de provincie voor de bescherming van 100 000 hectare bos in 2022 en vanaf 2023 362 500 hectare bos in dit natuurreservaat. Dit alles in co-beheer met de lokale bevolking, zodat hun socio-economische ontwikkeling versterkt wordt.

Inzet op een beter klimaat, hier en wereldwijd, is een prioriteit van de provincie. Hiervoor gaat dit bestuur een samenwerking aan met de ‘Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen’ (KMDA) en AZF (Antwerp Zoo Foundation, onderdeel van KMDA). Tot 2025 investeert de provincie Antwerpen 875 850 euro in het project ‘Het behoud van bonobo’s en overige diersoorten in het natuurreservaat van Lomako-Yokokala, via bosbescherming en begeleiding van de lokale gemeenschap’ in Democratische Republiek Congo.’

Het natuurreservaat van Lomako-Yokokala is een ongerept stuk woud met een rijke fauna en flora. De uitdaging is deze zo goed als ongerepte natuur te bestendigen en te beschermen. Als parameter voor het welslagen is er een focus op de bonobopopulatie, die als het ware een kapstoksoort is waaraan het project opgehangen wordt. Jef Dupain, directeur AZF: ‘Dit natuurreservaat is een belangrijke leefomgeving voor de bonobo. De bonobo is erkend als bedreigde diersoort, inzet op de bescherming ervan is dus essentieel.’

Het project krijgt vorm in co-beheer met de lokale bevolking en biedt hen tal van voordelen.. De monitoring van de bonobo’s en andere grote dieren wordt uitgevoerd door de ‘bonobo bewakers’, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen. De bescherming van het bos en de dieren wordt uitgevoerd door de ‘rangers’, waarvan de meesten eveneens tot de lokale gemeenschappen behoren.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mondiaal Beleid: ‘‘Les ‘Mamans des Bonobos’ is een vereniging opgericht en gerund door lokale vrouwen. Via dit project wordt met hen samengewerkt rond klimaatslimme landbouw en duurzame boslandbouw. Ook zullen deze vrouwen in hun levensonderhoud ondersteund worden door de creatie van duurzame bedrijven.’ Tot slot wordt een corridor gecreëerd tussen het natuurreservaat van Lomako-Yokokala en Buende. Dit zal een revitalisering van de economie en het particulier ondernemerschap mogelijk maken. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de noodzaak aan vergroening van de economie en een grotere veerkracht tegen klimaatverandering. Dries Herpoelaert, algemeen directeur KMDA: ‘We mikken op een omgeving met een groene economie die bestand is tegen klimaatverandering en bijdraagt aan het vergroten van het menselijk welzijn, hand in hand met een toenemende biodiversiteit, een bloeiende bonobopopulatie en een beschermd bos.’

Ook wordt bekeken hoe lokale besturen in de toekomst kunnen aansluiten bij deze samenwerking omtrent dit project in DR Congo. Lemmens: ‘Dit project en de samenwerking errond verenigt zowel mondiale als klimaatdoelen. Dat maakt het uniek. Voor dit project wordt ingezet op drie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S): geen armoede, klimaatactie en leven op het land.’

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten