• 17/06/2024

Provincie Antwerpen en POM richten ‘Fonds levenslang leren op’

ANTWERPEN – Vanmiddag vergaderde de provincieraad. Er werd een samenwerkingsakkoord bereikt tussen de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen voor de oprichting van het ‘Fonds Levenslang Leren.’ Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘Hierbij zetten wij ons bewust in voor doelgroepen die niet meteen door anderen worden bereikt: de kortgeschoolden en de 50-plussers.’ Een eerste budget van 113 000 euro zal ter beschikking worden gesteld via de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven aan POM Antwerpen.

De deputatie kende toelagen toe aan de Streekplatformen: 64 000 euro voor Streekplatform Kempen VZW en telkens 40 000 euro voor Voorkempen, Rupelstreek/Zuidrand en het versterkt streekbeleid Rivierenland.

Ilse Van Dienderen (Groen) stelde een mondelinge vraag over ‘een’ kippenveehouderij in Hulshout waar 80 000 kippen worden gestald op een oppervlakte van 3 564 vierkante meter terwijl de wet 4 620 vierkante meter voorschrijft. ‘Desalniettemin beschikt het bedrijf over een vergunning.’ Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Het aantal dieren per stal moet worden aangegeven bij de vergunningsaanvraag. De exploitant mag dat aantal niet overschrijden. Hoeveel dieren per vierkante meter mogen worden gehouden is afhankelijk van de voorschriften en het gewicht van de gehuisveste dieren. De bestendige deputatie heeft enkel het advies gevolgd van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.’

Diederik Vandendriessche (Groen) had vragen over de referentieregio’s, waar overigens ook tijdens de diverse gemeenteraden duchtig over wordt gedebatteerd. ‘Voor onze provincie gaat het over de regio’s Kempen (27 gemeenten), Antwerpen (25 gemeenten) en Rivierenland (zeventien gemeenten). De gouverneurs hebben het blijkbaar niet druk genoeg want zij moeten het overleg met de burgemeesters coördineren.’ Gouverneur Cathy Berx (zie foto) ‘Ik zal via de bestaande fora onderhandelen met de lokale besturen. Volgende week zaterdag zit ik samen met de Kempense burgemeesters. Op dinsdag 15 december volgen die van Rivierenland en op dinsdag 22 december die van Antwerpen. De burgemeesters kregen alvast een vragenlijst. Niet alleen de gemeenten uit de referentieregio worden telkens uitgenodigd maar ook die van de aanpalende gemeenten. Half januari moet mijn advies er liggen. Ik vind het overigens normaal dat ik de deputatie hierbij betrek.’

Een werkingssubsidie van 200 000 euro werd toegekend voor het Merodeproject. Inga Verhaert (sp.a) vroeg of deze niet voorlopig kan worden achtergehouden aangezien de vzw de Merode, die de gebiedsontwikkeling in het gebied coördineert op dit ogenblik niet helemaal wettelijk in orde is. Kathleen Helsen antwoordde dat ze dit zal onderzoeken. De provincie besliste in 2009 in uitvoering van het PRUP Rivierenhof dat alle sportclubs uiterlijk voor 2030 uit het centrum van het park zouden moeten verhuizen naar twee sportzones aan de randen van het Rivierenhof. Tubantia Borgerhout sloot een overeenkomst met Stabelino en gaat spelen in Park Groot Schijn. Op termijn wordt de vroegere kantine van Tubantia afgebroken en wordt de site ingevuld als parkzone. De provincie kreeg de machtiging om een woning aan de Steenweg op Gierle 69 in Turnhout die ze in erfpacht gaf aan Welzijnszorg Kempen te verkopen. De woning dient op korte termijn te worden gerenoveerd te worden. Ze is verweven met het aanpalende gebouw dat eigendom is van activiteitencentrum ’t Twijgje. Hierdoor is een renovatie moeilijk en een niet-gezamenlijke afbraak onmogelijk. Beschut Wonen Kempen wil nu beide woningen slopen en er een nieuwbouw zetten voor een project inzake beschut wonen. Aangezien het de bedoeling is om alle sociale woningen op termijn te verkopen, vraagt de provincie aan Welzijnszorg Kempen/Beschut Wonen Kempen om de woning aan te kopen tegen schattingsprijs.

Edwin MARIËN

Foto Provincie Antwerpen

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten