• 25/02/2024

Provinciale Deputatie past milieunormen voor Umicore Hoboken aan

HOBOKEN – Naar aanleiding van de evaluatie van rapporteringsrapport 2019 van Umicore en de vaststelling van verhoogde lood-in-bloed-waarden bij kinderen in een naburige wijk van Umicore, heeft deputatie in november 2020 het advies van de Vlaamse instanties Afdeling Milieu van het Vlaams departement Omgeving, de afdeling Lucht, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg & Gezondheid opgevraagd.

Het advies van de Vlaamse instanties werd op donderdag 25 februari voorgelegd aan de deputatie die daarop besliste om de procedure op te starten tot ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden. Dit met de intentie om wijzigingen en aanvullingen van de bijzondere milieuvoorwaarden op te leggen, zoals gevraagd door de eerder vermelde adviesinstanties, en daarnaast ook de voorwaarde met betrekking tot de gemiddelde lood-in-bloed-concentratie aan te passen.

Bij het toekennen van de milieuvergunning aan Umicore in 2014 werden 40 bijzondere voorwaarden opgelegd die onder meer betrekking hebben tot de lood-in-bloed-waarde. Ook werd opgelegd dat de exploitant jaarlijks een nota bezorgt aan de vergunningverlenende overheid waarin wordt opgelijst welke maatregelen concreet zijn uitgevoerd om de emissies en immissies te beperken en welke reductie zij teweeg brengen, indien kwantificeerbaar. De deputatie legt deze nota ter evaluatie voor aan de vermelde diensten en ter kennisgave aan de afdeling Handhaving van het Vlaams departement Omgeving.

Naar aanleiding van de evaluatienota ‘emissies en immissies 2019’ van Umicore Hoboken werd op vrijdag 20 februari het gezamenlijke advies van de Afdeling Milieu (AGOP-M) van het departement Omgeving, de afdeling Lucht, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg & Gezondheid ontvangen. Deze instanties vragen om de bijzondere voorwaarden aan te passen. Dit advies werd door de deputatie weerhouden.

Deze aanpassing komt niet alleen voort uit de evaluatie van de nota over het rapporteringjaar 2019, maar tevens uit de vaststelling dat de lood-in-bloedwaarden bij de kinderen uit de wijken Moretusburg, Hertogvelden, Vinkevelden in juni 2020 verhoogd waren ten opzichte van de vorige meetcampagne en het feit dat een aantal bijzondere voorwaarden niet meer actueel zijn.

Luk Lemmens (N-VA, zie foto), gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen: ‘De procedure start op de dag van de kennisgeving van de intentieverklaring aan de exploitant en bestaat uit een openbaar onderzoek en adviesronde, inclusief het advies van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Dan zal concreet worden op welke wijze de voorwaarden bijgesteld worden. De procedure zal maximaal 120 dagen duren.’

‘Sinds 1998 wordt op basis van het halfjaarlijks bloedonderzoek uitgevoerd door het PIH bij kinderen van één tot twaalf wonende in Moretusburg en Hertogvelden een continue dalende trend vastgesteld voor het lood-in-bloed-gehalte. We moeten er als overheid op toezien dat deze dalende trend gewaarborgd blijft. Vandaar ook dat onze deputatie de ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden heeft opgestart en we samen met agentschap Zorg en gezondheid een verder plan van aanpak onderzoeken.’ (EM / Foto N-VA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten