• 20/06/2024

Projecten rond eetbaar groen in Schelle, Herentals, Edegem en Grobbendonk

HERENTALS  – Herentals geeft ruimte aan het plattelandsproject Voedsel+Dorp van provincie Antwerpen. Het stadsbestuur zoekt inwoners die op een vruchtbaar terrein in de wijk Koninkrijk (Morkhoven) samen eetbaar groen willen creëren en onderhouden. Tijdens drie participatiemomenten denken ze samen na over manieren waarop er meer eetbaar groen kan groeien in de buurt. Daarna gaan ze zelf eetbaar groen zaaien, planten, verbouwen, telen… Wie zich engageert voor het participatietraject kan mee genieten van de oogst.

Kathleen Helsen (CD&V, tweede van links op de foto), gedupeerde voor Plattelandsbeleid: ’Ook kleinere steden en gemeenten zijn gebaat met nieuwe voedselinitiatieven in de kern van hun gemeenschap. Dit niet alleen vanuit ecologisch standpunt, want het zijn ook ideale ontmoetingsplaatsen die een positieve impact hebben op de levenskwaliteit en het welbevinden van de inwoners die ermee aan de slag gaan. Bovendien helpen ze om de open ruimte te vrijwaren.’

Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor landbouw: ‘Kleinschalige groene initiatieven zijn populair. Lokale besturen en burgers hebben steeds meer interesse in deze initiatieven omdat ze de omgeving vergroenen, mensen samenbrengen en soms een economische dimensie hebben.’ Maar waar komt welk groen het best tot zijn recht? Hoe stemmen we af met buurtbewoners? Hoe maken we goede beleidskeuzes? Het provinciebestuur ontwikkelde de Keuzewijzer Eetbaar Groen om een antwoord te vinden. De keuzewijzer toont de vele vormen die eetbaar groen kan aannemen en inspireert lokale besturen.

Om de keuzewijzer te promoten gaan de provincie Antwerpen, Velt vzw en RURANT vzw initiatieven rond eetbaar groen opstarten in Schelle, Herentals, Edegem en Grobbendonk. De lokale besturen zorgen voor beschikbare ruimte en inwoners kiezen welk eetbaar groen geteeld zal worden. Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn die volledig gedragen worden door vrijwilligers of  grotere realisaties waarbij een samenwerking met professionelen nodig is. De keuze is onder meer afhankelijk van de locatie en de doelstellingen die worden vooropgesteld. Het kan gaan om een moestuin, een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een CSA-boerderij, een openbare pluktuin of een combinatie hiervan.

Burgemeester van Herentals Mien Van Olmen (CD&V, tweede van rechts op de foto): ‘Met dit project willen we iedereen kennis laten maken met eetbaar groen in de buurt. Iedereen krijgt de kans om mee te werken en het project te onderhouden. Zo leren de mensen de natuur opnieuw wat beter kennen, en kunnen ze elkaar ontmoeten op deze mooie plek. Voor het stadsbestuur is dit ook een mooi testproject. Als we hier samen met de buurt een succes van kunnen maken, willen we dit op meerdere plaatsen in de stad opzetten.’ Carina Govaert, medewerker eetbare buurt van Velt: ‘Steden en gemeenten die de schaarse openbare ruimte groen, multifunctioneel én ecologisch-productief willen invullen, hebben er alle belang bij om hun burgers daar van bij de start bij te betrekken om zo lokaal draagvlak en eigenaarschap te creëren. De Keuzewijzer Eetbaar Groen is een handige tool om dat proces in goede banen te leiden en sluit nauw aan bij de manier waarop Velt werkt.’ Op maandag 20 september vindt de eerste van drie keuzewijzersessies plaats in Herentals. Inschrijven om gratis deel te nemen aan de eerste twee participatiemomenten van dit project kan tot en met maandag 13 september via duurzaamheid@herentals.be en via www.herentals.be/voedseldorp-in-koninkrijk-morkhoven. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten