• 14/06/2024

Project welzijnsankers gestart – subsidie voor aankoop verlichting in Berchem

ANTWERPEN – De stad Antwerpen wil kwetsbare gezinnen in armoede sneller met de juiste hulpverlening in contact brengen. Ze schakelt daarvoor sociaal werkers in die vanuit de schoolomgeving armoedesignalen kunnen opvangen. Het nieuwe project, genaamd Welzijnsankers, loopt in zes Antwerpse scholen tot het einde van het schooljaar.

De sociaal werkers van Extra detecteren hulpvragen en brengen de thuissituatie van kwetsbare leerlingen in kaart. Zo zorgen ze ervoor dat gezinnen sneller de juiste hulp vinden. Extra bezoekt deze gezinnen, begeleidt hen en brengt hen in contact met de juiste hulpverlening rond wonen, financiën, vrije tijd of administratie.

Schepen voor armoedebestrijding Tom Meeuws: ‘Nog steeds kent onze stad heel wat verborgen armoede. De schaamte die ouders vaak voelen, maakt dat de stap naar hulpverlening nog te weinig wordt gezet. Het is niet eenvoudig om in dat grote hulpverleningsaanbod je weg te vinden. Scholen vangen vaak als eerste armoedesignalen op maar weten niet altijd hoe ze deze gezinnen met de juiste hulpverlening in contact kunnen brengen. We kunnen dit ook niet van scholen verwachten. Onze Welzijnsankers moeten hen hierin kunnen ontlasten. Zo krijgen schoolteams en CLB’s ook meer ruimte voor hun pedagogische taken en psychosociale ondersteuning.’

Het project loopt in samenwerking met Netsterk 2020, een onderwijsnetwerk dat de verbinding maakt tussen het professionele Kielse, Antwerpse en bovenlokale hulpverleningsaanbod.

Het district Berchem biedt financiële ondersteuning aan bewoners die samen winterverlichting voor hun straat aankopen. Via de buurtondersteuning van Berchem Buurt kunnen Berchemnaars nameliijk een financiële bijdrage tot 250 euro vragen om samen met buren duurzame winterverlichting voor de straat aan te kopen. Elke straat kan een aanvraag indienen via de website www.berchembuurt.be.

Districtsschepen voor Berchem Buurt Janick Doré (N-VA, zie foto): ‘Met onze financiële bijdrage willen we ervoor zorgen dat meerdere straten in Berchem kunnen schitteren. Niet enkel achter het venster, maar ook met straatverlichting die van huis naar huis slingert: zo verbinden we letterlijk onze buren met elkaar.’

Als gevolg van de maatregelen getroffen in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus wordt de start van de werken voor het transport en de plaatsing van de fietshelling aan de Parkburg. naar achter geschoven. Vanaf maandag 7 december zal een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende drie weken worden afgesloten voor alle verkeer. Vanaf maandag 14 december wordt de Parkbrug zelf voor een week afgesloten.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): ‘De werken aan de fietshelling zelf vinden al enkele maanden plaats in een atelier in Puurs. Momenteel worden de verschillende elementen aan elkaar gelast tot vier grote delen en worden ze geschilderd. Daarna wordt alles via transport over water naar het Willemdok gebracht. Van daaruit zullen alle delen tussen de gebouwen worden gehesen naar hun definitieve locatie. Het is deze fase van de werken die nu vertraging oploopt. Tegen donderdag 24 december gaan de Napoleonkaai en de Entrepotkaai terug open voor alle verkeer. De planning ziet er nu als volgt uit: Week van 7 december: aanvoer en opbouw kraan aan het Willemdok op de hoek van de Napoleonkaai-Entrepotkaai en aankomst transport-ponton met de verschillende onderdelen van de fietshelling; week van 14 december: plaatsing verschillende onderdelen op hun definitieve locatie afhankelijk van de weersomstandigheden, afsluiten van de Parkbrug gedurende een week en week van 21 december: afbraak en afvoer kraan. (EM, Foto N-VA )

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten