• 17/07/2024

‘Project rond kinderboerderij in Wilrijk wellicht begin 2021 heropgestart’

WILRIJK – Tijdens de districtsraad van gisteravond vroeg Martine Depauw (sp.a) welk bedrag Wilrijk zal investeren in de kinderboerderij en wanneer een heropening mogelijk is. Luk Lemmens (N-VA): ‘Je partijgenoot, Tom Meeuws, is als schepen van de stad hiervoor verantwoordelijk. Je moet je vraag dan ook aan hem richten. Ik heb me vorige maand nog laten informeren maar heb geen antwoord gekregen.’

Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA): ‘Voor alle duidelijkheid: wij willen de kinderboerderij behouden. Bij de stad heeft men het steevast over een stadsboerderij. De laatste bespreking die ik hierover heb gehad dateert van 13 mei. Daarbij waren, naast mezelf, de kabinetschef en de kabinetsadviseur van de schepen aanwezig. De advocate heeft de stad geadviseerd om te wachten op de uitspraak van het Hof van Beroep alvorens nieuwe stappen te zetten.’

De stad kreeg eerder gelijk van de rechtbank in de zaak rond concessiehouder Greenmarx, die zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Hiertegen ging Greenmarx in beroep. ‘De zaak werd uitgesteld naar woensdag 14 november. Trouwens, ik heb nog  meermaals geprobeerd om een gesprek te hebben met de schepen. Een gepland onderhoud in juni werd één dag voordien afgezegd. Nadien heb ik nog twee pogingen gedaan – half juni en begin augustus – maar ik kreeg geen antwoord. In september meldde de schepen me dat hij ‘zoekende’ was.’

‘Ik ga ervanuit dat er ten vroegste in december een arrest zal vallen. Ik voorzie een overleg met alle fracties die deel uitmaken van deze districtsraad maar ik denk dat het project pas begin volgend jaar zal kunnen worden opgestart. Ik hoop dat we tegen de lente een geschikte kandidaat kunnen aanstellen. Ik ben geen voorstander van het principe één euro (toelage van de stad) tegenover één euro (toelage van het district) gezien de beperkte middelen waarover wij beschikken. Men kan trouwens als district geen toelage voorzien tenzij men de toestemming krijgt van de betrokken schepen.’

Dat gebrek aan liquide kwam ook ter sprake bij de tweede vraagstelling van Martine Depauw. ‘Er zijn heel veel activiteiten niet kunnen doorgaan dit jaar omwille van de coronacrisis. Wij stellen als fractie – hierbij gesteund door Groen – de vraag of het niet mogelijk is om aan elke Wilrijkenaar een aankoopbon van tien euro te verstrekken die moet worden besteed bij de lokale middenstand. In veel gemeenten doet men dat. Bovendien kan het geld worden gebruikt om de plaatselijke verenigingen en de Welzijnsschakels te ondersteunen.’

Lemmens: ‘Uw voorstel klinkt goed. Het is een populaire maatregel maar de relance zal op een andere manier moeten gebeuren. Ik vrees dat die tien euro een druppel op een hete plaat is. We weten nog steeds niet wat de uiteindelijke kost zal zijn. De middelen die we dit jaar niet gebruiken kunnen we in 2021 investeren in bijvoorbeeld fietspaden.’ Bossuyt: ‘Ik geloof niet in gratis. Iemand betaalt de rekening. Wij hebben 41 000 inwoners. Dat zou ons 410 000 euro kosten op een budget van één miljoen euro en dan heb ik het nog niet over de bijkomende kost van het drukken en het bezorgen van de cheques. Bovendien is de middenstand geen vragende partij. Wij hebben trouwens een gesprek met hen hierover gehad.’

Schepen Hans Ides (CD&V): ‘Van de Vlaamse regering hebben wij een relancebudget gekregen van om en bij de 64 000 euro. In de stad werd een sleutel afgesproken welk bedrag naar elk district gaat. Wij hebben in augustus aan onze verenigingen een vragenlijst overgemaakt die ons ondertussen werd terugbezorgd waardoor we over een redelijk grote database beschikken. Van hieruit zullen we nagaan hoeveel elke vereniging krijgt’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten