• 18/07/2024

‘Project One in Haven zal 450 directe en duizenden indirecte jobs opleveren’

ANTWERPEN – Vlaanderen heeft in beroep de omgevingsvergunning bevestigd van de Antwerpse deputatie voor de bouw en exploitatie van de chemische installatie ‘Project One’ door INEOS Olefins Belgium in de Antwerpse haven.  Project ONE is een ethaankraker voor de productie van ethyleen, een van de wereldwijd meest gebruikte chemische bouwstenen. De ethaankraker van Project ONE zal de laagste koolstofafdruk van Europa hebben en een nieuwe milieustandaard in de industrie vestigen.

Demir: ‘Zoals in elk dossier toetste ik ook deze aanvraag aan de geldende regelgeving. Zoals alle adviesverlenende instanties en de deputatie van Antwerpen al oordeelden, voldoet dit project aan onze regelgeving en bevestig ik de omgevingsvergunning van de provincie.’ Tijdens het openbaar onderzoek werden 615 bezwaren ingediend. Door een administratief beroep van veertien verenigingen en organisaties kwam het in beroep bij de Vlaamse minister terecht.

De adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, het Antwerpse stadsbestuur, departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) waren allen (voorwaardelijk) gunstig. Agentschap Zorg en Gezondheid verleende geen advies.

Demir: ‘Project One stoot op jaarbasis 168 ton NOx uit en – door de installatie van het SCR-mechanisme (selectieve katalytische reductie) – ook achttien ton ammoniak. De eerder geweigerde gascentrales telden minstens dubbel zo veel NOx-uitstoot (grootteorde 340-500 ton) en vijf tot zes keer zoveel ammoniak (grootteorde 100 ton). Project One stoot dus veel minder uit. Daarenboven voldoet de installatie aan de ministeriële stikstofinstructie met één procent-drempel voor industrie met een impactscore van slechts 0,49 procent. Ook de andere luchtkwaliteitsnormen worden behaald door de innovatieve installatie en inspanningen rond stikstof.’

‘Een gemiddelde vergelijkbare installatie in Europa stoot circa 0,891 ton CO2 uit per ton afgewerkt product. Project One zal slechts circa 0,290 ton CO2 uitstoten per ton afgewerkt product. Toch wordt gevraagd dat INEOS de installatie binnen tien jaar na de start van de exploitatie klimaatneutraal maakt, voor zover de technieken en infrastructuur op dat moment beschikbaar zijn. Het bedrijf moeten tweejaarlijks rapporteren over de evolutie van die technische haalbaarheid en de mogelijke implementatie ervan in de praktijk. De installatie valt bovendien onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS).’

John McNally, CEO van INES project ONE: ‘Dit wordt de meest duurzame stoomkraker van Europa. Er wordt voorzien om de voorbereidende werken voor de bouw nog deze zomer op te starten. De ethaankraker van Project ONE zal de laagste koolstofvoetafdruk van Europa hebben: drie keer lager dan de gemiddelde Europese stoomkraker en minder dan de helft van deze van de tien beste presteerders in Europa. De investering bedraagt ruim drie miljard euro en is daarmee de grootste investering in de Europese chemie in meer dan twintig jaar. De bouw moet klaar zijn in 2026. De investering zal 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs.’ (EM / Foto INEOS)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten