• 19/07/2024

Project met politieagenten als Buddy voor kwetsbare leerlingen verlengd in Mechelen

MECHELEN – Sinds vorig jaar kunnen politieagenten van de politiezone Rivierenland zich opgeven als ‘Buddy’ voor leerlingen die het moeilijk hebben op school of met een kwetsbare achtergrond. Bedoeling is om elkaars leefwereld beter te begrijpen. Aan het proefproject vorig jaar namen vier buddykoppels deel. Zeker voor drie van hen was de evaluatie positief. Daarom wordt het project dit jaar verlengd en geïntegreerd in het project Buddy Mechelen.

Burgemeester Bart Somers (Voor Mechelen, links op de foto hieronder): ‘Als stad hebben wij al een zekere reputatie opgebouwd wanneer het gaat over buddywerking. We proberen mensen met elkaar te connecteren, mekaar te ondersteunen en de kennis en de ervaring van de ene ten dienste te stellen van de andere. We doen dat bijvoorbeeld met nieuwkomers zodat ze zich sneller kunnen inpassen in onze samenleving maar we doen dat ook naar kwetsbare jongeren toe. We doen dat al zeven jaar en we hebben dat vorig jaar uitgebreid met een aantal mensen van de politie. Vier politiemensen – drie van het biketeam en één van de drugsbrigade – hebben zich vrijwillig kandidaat gesteld om buddy te worden van één jongere. Twee van die jongeren zaten in de lagere school en twee in de middelbare school. De winst is veelvoudig.’

‘Het eerste contact met zo’n kwetsbare jongeren is vaak in een conflictsituatie. Doordat de politie zich als buddy opstelt is dat een verrijking voor de politie zelf. De uitdaging voor een agent is om een sterk empathisch vermogen te ontwikkelen. Daarom dat we ook besloten hebben om dat project tijdens de werkuren te laten plaatsvinden. De tweede winst zit bij de jongeren, die daardoor iemand hebben die hen helpt en ondersteunt. En tenslotte verandert het beeld van de politie voor een stuk. Vaak komt de politie met een opgestoken vingertje of met het pv in de hand. Nu is er een ander contact.’

Rina Rabau Nkandu (Voor Mechelen, tweede van links op de foto hierboven), schepen van onderwijs: ‘We zijn een stad die vertrouwen en kansen wil geven. Dit is een voorbeeld van een project dat daar in past. Jongeren die voor het buddy-project in aanmerking komen zijn vooral leerlingen die met hun mentaal welbevinden struggelen, een moeilijke thuissituatie hebben en die nood hebben aan een rolmodel. We hebben jaarlijks zo’n 60 buddy’s om die jongeren te begeleiden. De jongste is twintig, de oudste 76. Zij nemen wekelijks minstens een uurtje de tijd om met een jongere op stap te gaan.’

‘Wat ze doen mogen ze zelf bepalen. Dat kan gaan over huiswerkbegeleiding of een leuke uitstap of een gesprek of een wandeling. Op die manier komen jongeren in aanraking met profielen die minder evident zijn zoals een boekhouder, een sporter, iemand die in de  literaire wereld zit,… Dit opentrekken naar de politie zat al lang in mijn hoofd. Toen ik de korpschef en hoofdcommissaris Wouter Waumans (links op de foto hierboven) hier over aansprak was de reactie positief en was men bereid om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Als stad begeleiden wij de buddy’s en geven coaching in veerkracht en hoe je mensen kan helpen om zelfvertrouwen te kweken. We werken samen met een twintigtal scholen en de school bepaalt wie in aanmerking komt voor het project, in nauwe samenspraak met de ouders.’

Annelotte (zie foto hierboven) is politieagent en buddy: ‘Vorig jaar in maart ben ik van start gegaan met het project. Mijn buddy was toen vijftien jaar en een anderstalige nieuwkomer. Initieel ben ik daar zonder al teveel verwachtingen in gestapt. Haar vraag was om de taal wat meer onder de knie te krijgen en in Mechelen meer toegang te krijgen tot plekken waar jongeren zich begeven. Gaandeweg kwamen er steeds meer hulpvragen. Ze vroeg om haar te helpen solliciteren, een studentenjob te zoeken, haar administratie in orde te brengen,… Het is een toffe samenwerking waar ik zelf ook veel uithaal. Je krijgt heel veel respect terug. In het begin moest ik haar helpen bij het versturen van mails en nu schrijft ze ze zelf en vraagt me of het goed is. Ze heeft een studentenjob en begint onze taal meer en meer te spreken. Ik merk aan mezelf dat – wanneer ik op het werk een zware dag heb gehad – ik supergoed gezind naar huis ga als ik weet dat ik nadien mijn buddy kan begeleiden.’ Meer info vind je hier .

Edwin MARIËN

Foto’s EM & Stad Mechelen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten