• 20/06/2024

Project KOMPAS+ ter opvolging van jonge delict-plegers wordt verlengd

ANTWERPEN – Stad Antwerpen ontwikkelde het pilootproject KOMPAS+ (KetenOndersteuning Minderjarige Plegers Antwerpen Stad Plus), dat intensieve en langdurige opvolging en ondersteuning wil bieden voor jonge delict-plegers en hun gezinscontext.

KOMPAS+ is een samenwerkingsverband tussen hulpverlening, onderwijs, stad Antwerpen, lokale politie Antwerpen, parket van de procureur des konings in Antwerpen en jeugdadvocatuur. Het doel van KOMPAS+ is het voorkomen en stoppen van jeugddelicten door minderjarigen met diverse problemen in Antwerpen. Om dit doel te realiseren moet Kompas+ zorgen voor de coördinatie en voortgang van de hulpverlening en een intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties. Sinds 2017 komen deze partners tweewekelijks samen om dossiers van minderjarige delict-plegers te bespreken. Wordt het dossier na uitgebreide overwegingen toch niet opgenomen binnen KOMPAS+, dan volgt er nog steeds adviesverlening.

In 2017 werd de structuur van de ketenaanpak gezamenlijk ingericht. Nadien werden de samenwerkingsafspraken, aan de hand van ervaringen uit de praktijk, voortdurend bijgeschaafd, geëvalueerd en geoptimaliseerd. De verschillende partners ondertekenden in 2018 het KOMPAS+ protocol, waarbij ze hun engagement gaven voor de verderzetting van het pilootproject tot eind 2020, wat door corona werd verlengd tot mei 2022. In de zuilenzaal van het FelixArchief ondertekenden vanmiddag alle partners, waaronder burgemeester Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V) – Vlaams minister van Welzijn en Gezin – en Zuhal Demir (N-VA, zie foto) – Vlaams minister voor Justitie – een nieuw samenwerkingsprotocol.

Demir: ‘Het is heel goed dat verschillende organisaties destijds de handen in elkaar hebben geslagen. Ik stel vast dat er heel veel goede dingen gebeuren maar we mogen en kunnen niet stilstaan. De KU Leuven en zorgnetwerk Emmaüs deden een onderzoek waaruit enkele zaken naar voor kwamen waarmee we aan de slag kunnen. 75 procent van de daders komen uit gezinnen die al bekend zijn bij justitie. 67 procent heeft de Belgische nationaliteit maar daarvan heeft wel 86 procent een migratieachtergrond. Meer dan 50 procent volgt les in beroepsonderwijs, één derde in het bijzonder onderwijs.’

‘Meer dan de helft van de daders is ouder dan zestien of zeventien jaar. Daarom is belangrijk dat we hen langer kunnen opvolgen. De jongeren moeten begeleid worden want eens ze meerderjarig zijn, geraken we ze kwijt. We moeten ervoor zorgen dat een jongere die een eerste crimineel feit pleegt goed wordt begeleid, anders komt hij of zij in een vicieuze cirkel terecht. KOMPAS+ is een project waar ik volledig achtersta en dat ik graag zou willen uitrollen in andere provincies. Als Vlaanderen ondersteunen wij het project met een subsidie van 75 000 euro.’

Beke: ‘Alleen door bruggen te bouwen tussen lokale besturen, onderwijs en justitie kunnen wij er niet alleen voor zorgen dat jongeren gestraft worden maar ook dat zij terug een plek vinden in onze maatschappij. Wij passen ons voortdurend aan. Het grote onderzoek waarnaar minister Demir verwees zal ons toelaten om aan het eind van dit jaar duidelijke conclusies te trekken en ons beleid nog meer bij te sturen indien dat nodig zou zijn.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten