• 23/02/2024

Project Boerderleren wordt uitgewerkt in zeven gemeenten van de Zuidrand

HOVE – In het project Boerderleren bouwt Streekvereniging Zuidrand samen met de Hooibeekhoeve een educatief aanbod uit voor kinderen uit de tweede graad van de lagere school . De lerarenopleiding van de Thomas More hogeschool heeft hiervoor een leertraject uitgewerkt dat buiten leren en ervaringsgericht leren centraal stelt. Leerlingen leren zo het landbouwleven in hun eigen streek kennen en hun persoonlijke groei wordt gestimuleerd.

De Provincie Antwerpen, Vlaanderen en de Europese Unie ondersteunen het project.  Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor plattelandsbeleid: ‘De bedoeling is om een educatief concept voor kinderen uit de lagere school te ontwikkelen op de boerderij. Ze zouden minstens vier keer per schooljaar buiten de klas moeten kunnen leren op de boerderij of in een samentuin. Dit leertraject wordt uitgewerkt en getest op een aantal boerderijen, samentuinen en volkstuinen in Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. Later kan het concept ook elders ingezet worden.’

Het lessenpakket kon worden getest op het melkveebedrijf Gasthuishoeve Boshoek in Hove. De leerlingen leerden over thema’s als bodem, mest, water, duurzame landbouw… De focus lag op talenten die kinderen in een klascontext niet altijd benutten of ontwikkelen.  De kinderen van de lagere school ’t Groen Schooltje uit Hove reageerden enthousiast. Het ontwikkelde leertraject moet ook voor de landbouwers een meerwaarde bieden.

Volgend schooljaar zullen meer scholen de kans krijgen om het leertraject uit te testen op andere boerderijen of samentuinen. Het project ‘Boerderleren’ duurt tot juni 2022, maar de projectpartners werken aan een duurzaam samenwerkingsverband tussen scholen en landbouwbedrijven en samentuinen in de regio Zuidrand om ook daarna verder te kunnen werken met dit nieuwe aanbod.’

Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor landbouw: ‘Het platteland is een prikkelende omgeving die zich perfect leent tot ervaringsgericht leren. De bedoeling is om een mooie wisselwerking te krijgen tussen de deelnemende landbouwbedrijven en de scholen. Scholen kunnen zo een zinvolle leerervaring aan hun leerlingen aanbieden en landbouwers kunnen nieuwe verbredingsactiviteiten ontwikkelen.’

Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich en voorzitter van de Streekvereniging Zuidrand: ‘Daarnaast wordt een digitaal luik uitgewerkt, waarbij kinderen spelenderwijs en op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met de landbouwomgeving. Het spreekt voor zich dat een intensieve educatie rond landbouw in een verstedelijkt gebied als de Zuidrand zeer zinvol is. Bovendien hopen we dat het voor meer begrip en respect zal leiden voor de landbouwer, zijn activiteiten en zijn landbouwgebied.’

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde, bevoegd voor de Zuidrand: ‘Met het gebiedsprogramma De Zuidrand maakt provincie Antwerpen samen met de gemeenten, de Streekvereniging en Regionaal Landschap Rivierenland werk van een multifunctionele open ruimte, natuur en landschap. We doen dit door sterke samenwerkingen waarbij we onder meer inzetten op het behoud en de versterking van de aanwezige stadslandbouw. Het project Boerderleren gaat een stap verder door er een educatief luik aan te verbinden.’ (EM / Foto Inneke Gebruers)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten