• 14/06/2024

Professoren van Universiteit Antwerpen lanceren mee solidariteitsactie

ANTWERPEN – Professoren van alle Vlaamse universiteiten zetten hun schouders onder een solidariteitsactie. Onder de noemer 1000×1000 willen ze één miljoen euro inzamelen voor drie projecten van de Koning Boudewijnstichting.

De impact van de COVID-19-crisis op de samenleving is ongelijk verdeeld. Het virus slaat harder toe in wijken met een minder sterk sociaal-economisch profiel. Mensen met een lage scholing zijn het zwaarst getroffen: door werkloosheid, minder gunstige woonomstandigheden, onzekerheid. Hun kinderen hebben het meest geleden onder het nieuwe schoolregime, onder meer door een beperkte toegang tot e-learning.

Daarom pleiten professoren en emeriti van alle Vlaamse universiteiten voor een nieuw Sociaal Contract.  Professor Bea Cantillon, professor sociaal beleid aan de UAntwerpen op de stadscampus: ‘Wij dringen aan op een rechtvaardiger verdeling van de middelen en van de lasten, met onder meer evenwichtiger belastingen op loon en vermogen, een sociaal rechtvaardige klimaattransitie, de broodnodige intergenerationele solidariteit en het scheppen van kansen voor mensen die moeilijk mee kunnen in de nieuwe kenniseconomie.’

De academici maken dat pleidooi zelf concreet en lanceren een grote solidariteitsactie. Ook de universitaire wereld wordt door COVID-19 beproefd. Door over te schakelen op online onderwijs werden de professoren op geen enkel moment in de werkloosheid gedwongen.

Professor Bruno Blondé, verbonden aan het centrum voor stadsgeschiedenis van UAntwerpen: ‘Wij vragen alle collega’s om onze oproep te onderschrijven door 1 000 euro te doneren.  Dat geld zal worden gebruikt voor initiatieven ter versterking van de onderwijskansen van kinderen, leerlingen en studenten uit diverse kansengroepen. Daarmee koppelen we ons pleidooi voor een rechtvaardiger fiscaliteit en een efficiënter sociaal beleid aan een persoonlijk engagement voor een solidaire samenleving.’ ( www.1000×1000.be)

Vandaag werd de campagne officieel gelanceerd, maar de voorbije dagen engageerden al bijna 200 academici zich om 1 000 euro te storten. Onder hen alle rectoren en vele armoedespecialisten, maar ook wetenschappers uit allerlei disciplines, zoals de virologie. Met het geld van de 1 000×1000-actie zullen drie mooie projecten van de Koning Boudewijnstichting worden ondersteund, namelijk:.

*Kinderarmoedefonds: In Vlaanderen wordt één op zeven kinderen geboren in een kansarm gezin: zo’n 130 000 kinderen krijgen dus al van in de wieg minder kansen. Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan innovatieve en langlopende projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan. (www.kinderarmoedefonds.be).

*Boost: Boost wil jonge talenten uit sociaal-economisch kwetsbare milieus alle kansen geven om een toekomst uit te bouwen die overeenstemt met hun motivatie en potentieel. Het doel is hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt te maximaliseren. Het intensieve talentontwikkelingsprogramma loopt vanaf het vierde middelbaar tot het afronden van de studies en omvat individuele coaching, groepsateliers en materiële en financiële steun (www.boostfortalents.be).

*Kleine Kinderen, Grote Kansen:  Het project Kleine Kinderen, Grote Kansen biedt inspiratie en ondersteuning om met kinder- en kansarmoede om te gaan in het onderwijs. Het platform zet intense samenwerkingen op met alle lerarenopleidingen kleuter- en lagere school, via Lerende Netwerken, opdat toekomstige leerkrachten gerichter met kansarmoede en uitsluiting leren om te gaan (www.grotekansen.be). (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten