• 19/07/2024

Prof. UA: ‘Nooit Corsicanen in Antwerpen’, herinrichting groothandelsmarkt

ANTWERPEN – Stukjes Romeinse baksteen met acht letters op zorgen sinds hun vondst in de jaren zeventig voor wat animositeit onder specialisten. Was er nu een Corsicaanse legereenheid in Antwerpen of niet? Prof. Christian Laes, classicus op de UAntwerpen Stadscampus en de University of Manchester, werpt nieuw licht op de zaak.

Bij archeologische opgravingen in de wijk tussen het Stadhuis en het Vleeshuis werden tussen 1974 en 1977 overblijfselen uit de Romeinse tijd gevonden. Experts menen dat de vondsten uit de tweede helft van de tweede eeuw en de eerste helft van de derde eeuw na Christus dateren. Onder meer aardewerk en muntstukken werden blootgelegd, maar heel wat aandacht ging naar twee stukjes van een baksteen. Op de steen staan – moeilijk leesbaar – de letters PRIMCORS.

Laes: ‘De letters zijn de enige schriftelijke bewijzen van de Romeinse aanwezigheid in Antwerpen in die periode. De stenen fragmenten worden bewaard in het Felixarchief. De letters PRIMCORS werden vaak gelezen als een samentrekking van Prim(a Cohors) Cors(orum). Dat zou betekenen dat er een Corsicaanse militaire eenheid gestationeerd zou geweest zijn in het Romeinse Antwerpen. Maar een echt bewijs is daar nooit voor gegeven.’ Laes boog zich over het vraagstuk en probeerde de herkomst en de betekenis van de steen te achterhalen. ‘Ik kan met zekerheid zeggen dat het niet om een Corsicaanse legereenheid gaat. PRIMCORS lees ik als prima cors, wat zoveel betekent als ‘de eerste cohorte’.’

Volgens Laes vertellen de fragmenten een en ander over het netwerk dat Antwerpen – toen niet meer dan een dorp – in de Romeinse periode had. ‘Het gaat om een unieke lettercombinatie: alleen in Nederlandse plaatsen zoals Naaldwijk, Dorestad en Aardenburg werd ze ook aangetroffen. Allicht werd de steen gemaakt in de militaire pottenbakkerij van Groesbeek-Holdeur, ook in Nederland.’

Stad Antwerpen zal het openbaar domein rond bedrijventerrein Groothandelsmarkt op het Kiel kwaliteitsvol herinrichten. Ze onderlijnt hiermee haar ambitie om toekomstbestendige bedrijventerreinen een belangrijke rol te laten spelen in haar verdere ontwikkeling als slimme en duurzame stad. De stad en de erfpachter slaan de handen in elkaar om samen het bedrijventerrein futureproof te maken. Van energiescans en zonnepanelen tot ontharding, vergroening, waterinfiltratie en een verkeersveilige doorgang.

Er komen brede fiets- en voetpaden alsook snelheidsremmende maatregelen. Langparkeren voor vrachtwagens blijft. De aansluiting ter hoogte van de Generaal Armstrongweg en de Emiel Vloorsstraat wordt nog onderzocht in afstemming met het ontwerp van Ringpark Zuid. De publieke ruimte krijgt een inrichting op maat van de gebruikers, met aandacht voor beeldkwaliteit en een duurzaam ruimtegebruik. Waar mogelijk wordt er onthard en het al aanwezige groen wordt zo veel mogelijk versterkt en uitgebreid. In de industriezone worden sterke en duurzame materialen gebruikt die bestand zijn tegen zwaar verkeer. Er komt ook nieuwe openbare verlichting. In het gebied gelden de principes uit het Antwerpse Waterplan. Zo voeren de stad en water-link er momenteel een onderzoek uit naar de maximale infiltratie- en hergebruikmogelijkheden. (EM / Foto Universiteit Antwerpen )

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten