• 19/05/2024

Proefopstelling van geluidswerende wanden voor de Ringparken onderging geluidstest

EKEREN – In het kader van de realisatie van de Ringparken is een proefopstelling gebouwd van verschillende types geluidswerende wanden uit schanskorven. Vandaag vond een geluidstest plaats bij vijf proefopstellingen van dit type wanden. Die wanden moeten het geluid van de naastliggende Ring en spoorweg reduceren, zodat de parken aangenaam zijn om in te vertoeven. Naast de resultaten van de geluidstest worden ook de kostprijs en esthetiek van de varianten mee in kaart gebracht. Bij de aanleg van Pomppark Zuid zal later dit jaar gestart worden met de bouw van de wanden.

De Grote Verbinding zal de Antwerpse Ringzone transformeren tot een nieuwe grootstedelijke publieke ruimte, door de creatie van zeven Ringparken en een Scheldebrug. In het ontwerp van de verschillende Ringparken zijn geluidswerende maatregelen opgenomen, waaronder geluidswerende wanden om het geluid van de naastliggende Ring en spoorweg te verminderen. Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Steden die bereikbaarheid en leefbaarheid weten te combineren, zijn aantrekkelijke steden om in te leven, te werken, te bezoeken en om in te investeren. Antwerpen wil zo’n stad zijn.’

Om het effect van die wanden vooraf te onderzoeken, bouwde AG Vespa vijf proefopstellingen, met schanskorven met elk een andere opbouw en materialisatie. De geluidstest brengt de geluidsabsorptie en -isolatie van de varianten in kaart en moet uitsluitsel brengen of de varianten voldoen aan de gestelde eisen. Zo moet de geluidsabsorptie ter hoogte van het schermelement minimaal vijf dB bedragen, en de geluidsisolatie minimaal 28 dB. Stad Antwerpen hanteert daarbij de normen zoals bepaald door Agentschap Wegen en Verkeer en Infrabel.

Elke proefopstelling bestaat uit een rechte wand van vier meter breed, vier meter hoog en één meter dik. Ze zijn naast elkaar gebouwd, zodat één wand ontstaat van twintig meter breed. Elke proefopstelling kent een andere opbouw en materialisatie. Zo zijn er met en zonder een kern met hoge dichtheid, zoals zandcement. Qua materialen zijn er wanden met (een combinatie van) lavasteen, leisteen, kalksteen, zandsteen en gebroken betonpuin. Elke variant wordt aan dezelfde geluidstest onderworpen, zodat ze nadien perfect vergeleken kunnen worden.

De geluidstest gebeurt door de wand in kwestie bloot te stellen aan een geluidsveld afkomstig van een luidspreker. Het onafhankelijke labo Acoustic Technologies uit Sint-Gillis voert de proef uit, de resultaten worden mee verwerkt door de Universiteit Gent. De conclusies worden volgende maand verwacht. Naast de resultaten van de test worden ook de kostprijs en esthetiek van de verschillende varianten in kaart gebracht. Het team van intendant Alexander D’Hooghe doet vervolgens een voorstel voor de voorkeursvariant van de geluidswerende wand.

De aanleiding voor deze proefopstelling is de start van de aanleg van Pomppark Zuid later dit jaar. Pomppark Zuid, het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten, ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei (Singel) en de Jan Van Rijswijcklaan. Stad Antwerpen wil een nieuw park creëren voor de buurt, door het groengebied om te vormen tot een verblijfsgebied. Groen, water, recreatie en erfgoed zullen  een centrale rol spelen. Er komen geluidswerende wanden tussen de spoorweg en het park.

Ontwerpteam BUUR-Latz-Greisch-SWP tekende met Antea en Levuur het ontwerp voor Pomppark Zuid (zie foto). AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen, coördineert de realisatie van dat park en de proefopstelling van de geluidswerende wanden. Als alles vlot verloopt, starten de werken tegen de zomer. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten