• 21/06/2024

Primeur voor ring in Vlaanderen: Mechelse Vesten worden hertekend

MECHELEN  – Vanaf augustus 2022 worden op de buitenrijstroken van de Vesten rond Mechelen stapsgewijs éénrichtingsverkeer voor auto’s doorgevoerd. Dat werd eergisteren door het Mechelse stadsbestuur beslist. De vrijgekomen binnenring wordt heraangelegd voor voetgangers, fietsruimte, extra groen en busbanen. Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van binnenlands bestuur: ‘Met het ambitieuze project de Nieuwe Vesten willen we de Vesten teruggeven aan de Mechelaar. We maken van de Vesten een groene, aantrekkelijke en aangename toegangspoort tot onze stad. Met  2 000 bomen, vijf hectare groen extra, een intelligent mobipunt met onder meer 50 parkeerplaatsen voor deelwagens, 51 000 vierkante meter ontharding; passen de Nieuwe Vesten binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat streeft naar meer bomen, deelmobiliteit en ontharding met concrete doelstellingen.’

Alle gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf dan in één richting over de buitenste rijstroken. Op de ruimte die daardoor vrijkomt op de binnenste rijstroken legt men dubbelrichtingsfietspaden en fietsstraten aan. Er komt een busbaan zodat de bus kan doorrijden. Voetgangers krijgen overal meer plaats. De overige ruimte gebruikt men om meer groen aan te planten en plekken te creëren voor spel, sport, ontspanning en ontmoeting. Verkeer dat de binnenkant van de Vesten wil bereiken doet dit via de busbanen, fietsstraten of de parallelwegen.

Het doorgaand verkeer maakt vanaf april 2022 gebruik van de tangent. Die zorgt voor een vlotte verbinding tussen de op- en afritten van de E19 en de N15 richting Putte en Heist-op-den-Berg. Op die manier neemt de stadsring opnieuw de rol op waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was, namelijk die van verdeelweg naar de wijken en het centrum. Lydia Peeters (Open Vld), minister van mobiliteit en openbare werken: ‘In het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan staat de actieve weggebruiker centraal en zo ook in dit project’ Dit vormt een stimulans voor de Mechelaars om zich op een duurzame manier te verplaatsen.’

Midden 2023 start de definitieve vernieuwing van de Vesten. Eind 2029 moeten de volledige Vesten vernieuwd zijn.  Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld): “Deze werken betekenen het einde van een tijdperk. De Vesten zijn niet langer de harde barrière die de binnenstad inkapselt.’ Patrick Princen (Groen), schepen van openbare werken, natuurontwikkeling en klimaat: ‘Dankzij de enorme ruimte die we vrijmaken door te ontharden en vergroenen, zorgen we dat alle Mechelaars en bezoekers kunnen genieten van meer groen en dus ook gezondere en koelere lucht. We verhogen daarnaast de infiltratie van regenwater.’ Binnen het stadsproject ‘Klimaatwijken’ onderzoekt de stad bovendien of de Vesten kunnen ingezet worden in de aanleg van een warmtenet. Daarnaast worden nieuwe laadpalen voor elektrische wagens voorzien. Vicky Vanmarcke (Open Vld), schepen van mobiliteit: ‘De Nieuwe Vesten wordt een Vlaams schoolvoorbeeld van hoe infrastructuur duurzaam verplaatsingsgedrag zal aansturen.’

Gebruikers kunnen nagaan hoe ze zich na de invoer van het eenrichtingsverkeer met de fiets en auto kunnen verplaatsen. Eind januari zullen de gedetailleerde plannen voor de tijdelijke herinrichting van de Vesten op www.denieuwvesten.be beschikbaar zijn. Wie vragen heeft kan ook terecht op het nummer 0472 27 28 34 (op werkdagen van 9  tot 12 uur) of op www.denieuwevesten.be/contact. In maart komen er infosessies. De informatiecampagne mondt uit in een participatietraject.  (EM / Foto Stad Mechelen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten