• 27/05/2024

Primeur voor Duffel: eerste duurzame buis ooit bij rioleringswerken aangelegd

DUFFEL – Materialen die gebruikt worden in de infrastructuursector, hebben vaak een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Als grote opdrachtgever stimuleert Aquafin de sector om te investeren in duurzame innovatie waarmee ze een verschil kunnen maken. Betonproducent Tubobel Group uit Tessenderlo ontwikkelde samen met het Finse bedrijf Betolar een buis op basis van een duurzaam alternatief voor cement: Geoprime®. De eerste buis uit dit nieuwe materiaal werd vandaag aangelegd bij de rioleringswerken van Aquafin in Duffel.

Elk jaar legt Aquafin voor het Vlaamse Gewest ongeveer 200 kilometer leidingen aan om het huishoudelijk afvalwater vanuit gemeentelijke riolen te transporteren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De keuze van het buismateriaal dat hiervoor wordt gebruikt, hangt af van het projectontwerp. Er bestaan buizen in kunststof, gres (vette klei) en beton. Klassiek beton is een mengsel van granulaten, zand, water en cement.  Het is vooral  bij de productie van dat cement dat er CO2 vrijkomt. Ook al heeft beton een relatief lage CO2-voetafdruk, de schaal waarop het wordt toegepast (beton is na water het meest gebruikte materiaal op aarde) zorgt ervoor dat ongeveer vijf procent van de wereldwijde CO2-uitstoot aan beton kan worden toegewezen. Door dit schaaleffect kan een koolstofarm alternatief voor cement een rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

In de Geoprime®-buis van Tubobel is het bindmiddel een geactiveerd geopolymeer. Deze geopolymeren zijn bijproducten uit de staalproductie. Doordat er geen cement gebruikt wordt als grondstof, maar wel een bestaand bijproduct, ligt de CO2-uitstoot van Geoprime® qua grondstofgebruik maar liefst 78 procent lager dan bij klassiek beton (Levenscyclusanalyse niveau A1 & A2). De Geoprime®-buizen, zijn bedoeld voor buffering en transport van regenwater. Mechanisch voldoen ze aan dezelfde eisen als de gewone betonbuizen. Of ze beter bestand zijn tegen biogene zwavelzuuraantasting ten gevolge van H2S wordt op dit moment nog onderzocht. H2S of waterstofsulfide is een sterk ruikend en giftig gas dat zich typisch kan vormen in ruimtes met afvalwater. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek, wordt de Geoprime®-buis daarom voorlopig enkel in regenwaterstelsels gebruikt. Net zoals andere betonbuizen kan ook dit nieuwe buistype op het einde van zijn levensduur volledig tot nieuwe grondstof gerecycleerd worden.

Dat dit buistype voor het eerst wordt toegepast bij een rioleringsproject van Aquafin is geen toeval. De Vlaamse rioolwaterzuiveraar is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over het aanbieden van proefruimte voor nieuwe materialen. Danny Baeten, directeur Projectmanagement bij Aquafin: ‘Zelf werken we al lang aan het verduurzamen van onze eigen bedrijfsprocessen, door optimalisatie en innovatie. Dat verwachten we ook van de sector. Als één van de grote opdrachtgevers van infrastructuurwerken in Vlaanderen en als bedrijf in de milieusector, vinden we het onze rol om de sector uit te dagen op zoek te gaan naar oplossingen om de milieu-impact van onze infrastructuur te verlagen. Daarom geven wij de kans aan producenten om hun innovatieve product, waarin wij geloven, in de praktijk te brengen onder gecontroleerde omstandigheden. In de toekomst willen we bij het ontwerp van rioleringsprojecten de ecologische voetafdruk meer laten doorwegen.’

Voor Tubobel is de kans om de Geoprime©-buizen toe te passen in een rioleringsproject van Aquafin van zeer groot belang. Evert Lemmens, co-CEO: ‘We hebben zeer veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van dit product. We zijn blij dat we in Aquafin en aannemer Besix partners gevonden hebben om onze milieudoelstellingen te realiseren. De uitwerking van dit project heeft ons geholpen om de leercurve succesvol te doorlopen en om de productie van deze innovatieve, milieuvriendelijke producten op te schalen. Deze nieuwe buis presteert hydraulisch en mechanisch even goed als een klassieke betonbuis maar het is pas als een opdrachtgever je de kans geeft om ze in de praktijk toe te passen, dat je het vertrouwen van de markt kan winnen. Daarom is dit proefproject voor ons zo waardevol. We gaan het gedrag van de buis in praktijkomstandigheden nauwgezet opvolgen. Maar voor ons stopt het hier niet.  Onze eerste resultaten tonen aan dat ook de zuurbestendigheid van deze buizen behoorlijk goed is. We hopen dan ook snel een buis in een afvalwaterstreng te kunnen testen.’ (EM / Foto Aquafin)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten