• 25/02/2024

Primeur: Aquafin injecteert groen biogas nu meteen in het netwerk

ANTWERPEN – Er stroomt groen gas afkomstig uit het waterzuiveringsproces door het aardgasnet. Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van Omgeving en Energie, huldigde vanmiddag de opwaardeerunit in die ruw biogas omzet in biomethaan op de site van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin op het Kiel. Met dit project boort Aquafin een nieuw potentieel aan voor de productie van een CO2-neutrale brandstof.

Op de Aquafin-site aan het Kielsbroek staat een opwaardeerunit voor biomethaan. Die zorgt ervoor dat het biogas dat ontstaat door de vergisting van zuiveringsslib, wordt opgeschoond tot hetzelfde kwaliteitsniveau als aardgas. Zuiveringsslib bestaat voor een groot deel uit organisch materiaal. Het zijn micro-organismen die op een biologische manier de vervuiling in het huishoudelijk afvalwater afbreken. Doordat de slibmassa continu aangroeit, moet het teveel worden verwerkt. De vergisting van het organisch materiaal levert calorische waarde op die het bedrijf door warmtekrachtkoppeling al vele jaren omzet in groene stroom. Maar de energierecuperatie kan nog efficiënter en duurzamer als het gas zelf rechtstreeks gebruikt wordt. Christel Van Moer, projectmanager Innovatie bij Aquafin: ‘Bij het omzetten naar elektriciteit is er ook veel restwarmte, die we niet altijd optimaal kunnen inzetten. Daarom gaan we nu het gas zelf valoriseren, zodat er geen energie verloren gaat.’

Demir: ‘Bij hernieuwbare energie denkt men aan groene stroom uit wind- en zonne-energie maar ook afval kan een geweldige bron van groene energie zijn. De lokale productie van groen gas biedt grote voordelen. Daardoor moeten we minder fossiele brandstoffen, vaak aan hoge prijzen, importeren. Tegelijk zorgen we ervoor dat er minder afval moet verbrand worden, wat voor extra CO2-uitstoot en vuile lucht zorgt.’ Alvorens dit groen gas via een nageschakelde injectie-eenheid van Fluvius op het aardgasnet wordt geïnjecteerd, wordt de samenstelling gecontroleerd en krijgt het de specifieke gasgeur mee, net zoals bij fossiel gas gebeurt. De toegevoegde geur moet ervoor zorgen dat het detecteerbaar is waardoor onveilige situaties meteen opgemerkt worden. Jean-Pierre Hollevoet, directeur Netbeheer bij Fluvius: ‘We merken bij onze klanten een shift naar hernieuwbare energie en naar groene gassen zoals biomethaan en waterstof. Lokaal kunnen die een belangrijke en duurzame aanvulling zijn van energieën zoals elektriciteit en aardgas die we via onze netwerken verdelen. Deze injectiesite van Aquafin is de allereerste site in Vlaanderen met biomethaan uit rioolslib. Fluvius ontwikkelde en plaatste de nodige technologie om dat op een kwalitatieve en veilige manier op onze gasnetten te brengen.’

Didier Hendrickx, Public Affairs Manager van Gas.be: ‘Groene gassen hebben een cruciale rol in de decarbonisatie van onze economie. De energietransitie vraagt een waaier aan klimaatneutrale oplossingen en groen gas is een deel ervan.’ Van Moer: ‘Bedrijven die het engagement aangaan om 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken, zijn geïnteresseerd in het groen gas en de certificaten. Ook leveranciers van brandstof voor de transportsector hebben interesse omdat Europa hen groene quota oplegt en omdat het in hun bedrijfsvisie past. Onze 185 CNG-dienstwagens zullen op dit groen gas rijden.’ Verder zou het biomethaan ingezet kunnen worden als groene koolstofbron voor de industrie. Van Moer:  ‘We hebben nog een vijftal andere locaties die in aanmerking komen voor de productie van biomethaan. Maar eerst willen we de werking van deze pilootinstallatie en het businessmodel evalueren.’ (EM / Foto Frederik Beyens)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten