• 14/06/2024

interview of an employee in a company in protective clothing due to the corona virus copie

Praktijktesten in stad Antwerpen tonen structurele discriminatie aan

ANTWERPEN – De stad Antwerpen liet van februari 2020 tot afgelopen februari praktijktesten op de regionale arbeidsmarkt uitvoeren door een onderzoeksteam van de UGent. Dat verstuurde 2 880 fictieve sollicitaties naar 1 440 echte vacatures. Uit de resultaten blijkt dat kandidaten met een niet-Vlaams klinkende naam zeventien procent  minder positieve reacties krijgen dan kandidaten met een Vlaams klinkende naam. Oudere kandidaten krijgen elf procent minder positieve antwoorden dan kandidaten die zes tot twaalf jaar jonger zijn. Voor een uitnodiging voor een gesprek is dat zelfs een vijfde. Het verschil is vooral groot wanneer de oudere kandidaat aangeeft enkele jaren inactief te zijn geweest. Positief nieuws is dat er geen discriminatie werd vastgesteld op basis van seksuele geaardheid en gender.

Karim Bachar (Vooruit), schepen voor gelijke kansen: ‘Deze resultaten tonen aan dat er sprake is van structurele discriminatie. Tegelijk zien we dat in sommige sectoren de diversiteit van onze stad een evidentie geworden is, wat dan weer wel goed nieuws is. Nu brengen we alle partners rond de tafel en gaan we met deze cijfers aan de slag. Samen met hen werken we aan een verbeterplan met concrete acties die breed gedragen zijn.’

De praktijktesten werden uitgevoerd door een onderzoeksteam onder leiding van professor arbeidseconomie Stijn Baert.  Zij werkten met correspondentietesten waarbij twee kandidaat-sollicitanten via mail reageren op eenzelfde vacature. De cv en motivatiebrief die ze versturen zijn quasi hetzelfde, maar de kandidaten verschillen op basis van één van de geteste discriminatiegronden. Het onderzoeksteam testte op etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid en gender. De praktijktesten gebeurden op sectorniveau, in de vijf grootste sectoren in Antwerpen: de industrie, de bouwnijverheid, de groot- en detailhandel, de sector vervoer en opslag en de sector administratieve en ondersteunende diensten. In de sectoren groot- en detailhandel en vervoer en opslag wordt er discriminatie op basis van leeftijd vastgesteld. Bij de administratieve en ondersteunende diensten gaat het om discriminatie op basis van etnische afkomst. In de sectoren industrie en bouwnijverheid aan de andere kant werd geen statistisch significante discriminatie vastgesteld. Baert: ‘De stad Antwerpen innoveert hier, door als eerste correspondentie-experimenten op sectorniveau, die nu ook op Vlaams niveau worden voorbereid, te laten uitvoeren. Eerdere praktijktesten lieten enkel toe om op gewestelijk of stedelijk niveau uitspraken te doen. De aanpak van stad Antwerpen biedt handvaten om oplossingsgericht aan de slag te gaan.’

Opvallend is dat de kans op een uitnodiging over het algemeen zeer laag ligt. Voor kandidaten die niet tot minderheidsgroepen behoren leidt 12,4 procent van de sollicitaties tot een uitnodiging voor een gesprek. Voor kandidaten uit minderheidsgroepen is dat 10,8 procent.  Voor de discriminatiegrond etnische afkomst werd gewerkt met Ghanese, Marokkaanse, Slowaakse en Turkse namen. Voor personen met een Marokkaanse of Slowaakse naam bleek het aantal positieve reacties met meer dan een vierde (30 procent en 26,5 procent) terug te vallen. Bij Ghanese en Turkse sollicitanten werd geen statistisch significante discriminatie vastgesteld. De stad deed ook op de huurwoningmarkt een meting, waarvan de eerste resultaten eind vorig jaar werden bekendgemaakt. De stad en alle betrokken partners zijn momenteel actief bezig met de opmaak van het verbeterplan voor de huurwoningmarkt, dat nog dit jaar wordt uitgerold. (EM / Foto Pixabay)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten