• 18/07/2024

Port of Antwerp legt een vrijliggend fietspad aan tot aan elk havenbedrijf

ANTWERPEN – Port of Antwerp werkt al jaren aan oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren. Voor het woon-werkverkeer heeft de fiets daarin een belangrijke rol. Om het aantal fietsers te doen stijgen, moet elk bedrijf veilig en comfortabel bereikbaar zijn. Daarom investeert Port of Antwerp de komende tien jaar meer dan 40 miljoen in meer en betere fietspaden. Doel is een vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf in de haven.

Port of Antwerp zette initiatieven op die de haven beter bereikbaar maken voor fietsers, zoals de Fietsbus en DeWaterbus. Daarnaast kunnen heel wat werknemers bij hun werkgever een elektrische fiets leasen. In het havengebied ligt een netwerk van meer dan 200 kilometer fietspaden. Port of Antwerp liet deze doorlichten en een toekomstvisie uittekenen. Dit resulteerde in een masterplan om fietsen veiliger en comfortabeler te maken. Port of Antwerp gaat voor vrij liggende fietspaden in asfalt tot aan elk bedrijf.

Om dit te realiseren, worden in de komende tien jaar 115 projecten uitgevoerd. Het gaat daarbij zowel om structurele tekortkomingen op hoofdroutes als om problemen op het laatste stuk tot aan het bedrijf. In een eerste fase worden ontbrekende fietspaden aangelegd, daarna komen de fietspaden die niet aan de vereisten voldoen, aan de beurt. Buiten de 40 miljoen wordt nog eens vier miljoen euro voorzien voor de kosten van ontwerp, voorbereiding en opvolging. Voor elk project wordt nu een plan van aanpak opgesteld en wordt gekeken welke partners betrokken zijn (bijvoorbeeld Infrabel voor overwegen). De timing van de projecten houdt uiteraard ook rekening met al geplande werken.

De investeringen van het masterplan kaderen in een totaalaanpak die van de fiets een volwaardige optie maakt voor het woon-werkverkeer in de haven. Port of Antwerp begon al een aantal jaren geleden met de promotie van de fiets, bijvoorbeeld met De Fietsbus en De Waterbus. Ook andere fietsprojecten zijn al eerder in gang gezet.  Zo zijn de gevaarlijkste spoorkruisingen aangepakt. Wanneer het fietspad het spoor in te kleine hoek kruist, is er gevaar dat het fietswiel in het spoor vastraakt met een valpartij als gevolg. Daarom ligt er aan deze kruisingen een bocht in het fietspad zodat het de sporen loodrecht kruist.

Daarnaast is er aandacht voor het veilig oversteken van de sluizen. De meeste sluizen zijn lang geleden gebouwd en op de bruggen over de sluizen is er niet genoeg plaats om fietsers van treinen, auto’s en vrachtwagens te scheiden. Aan de Royerssluis is een rijstrook omgevormd tot fietspad. De nieuwe Boudewijnbrug (2022) krijgt een apart fietspad. Aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis komt er dit jaar een nieuwe, veiligere oplossing voor de fietsers. Tenslotte heeft Port of Antwerp niet gewacht op het masterplan om al een tiental gekende problemen aan te pakken. Het gaat zowel om ontbrekende stukken fietspad als om gevaarlijke situaties. Enkele van deze projecten zijn al afgerond, zoals de oversteek van de Steenlandlaan aan de Fabriekstraat. De andere worden dit en volgend jaar gerealiseerd.

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA): ‘We steken meer dan een tandje bij in onze inspanningen om fietsen van en naar het werk in de haven aan te moedigen. Daarbij leggen we de lat heel hoog: een vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf waarbij veiligheid voorop staat. Ons doel is duidelijk: het aantal fietsers in de haven moet verder blijven toenemen op een verantwoorde manier.’ (EM / Op de foto: zo wordt het overal: links de Transcontinentaalweg vandaag: fietspad in stenen en het eindigt plots. Rechts een vrijliggend fietspad in asfalt (Kwarikweg) – Foto Port of Antwerp).

.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten