• 20/05/2024

Port of Antwerp gaat nog nauwer samenwerken met Haven van Luik

ANTWERPEN – Ter gelegenheid van het bezoek van Jacques Vandermeiren (derde van links op de foto), CEO van Port of Antwerp, aan Luik hebben de havens van Antwerpen en Luik een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend om hun handelsbetrekkingen verder uit te breiden en hun samenwerking te verdiepen. Daarnaast is het de bedoeling om de binnenscheepvaart en het spoorwegvervoer van beide havens een boost te geven op de strategische as van het Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik. Het akkoord loopt tot 2024. Elk jaar wordt er zo’n zeven miljoen ton goederen tussen de haven van Antwerpen en Luik vervoerd.

Vandermeiren: ‘De zeehavens komen zwaar onder druk te staan door de concentratie van rederijen en buitengewoon grote containerschepen. Een zeehaven zoals die van Antwerpen kent twee prioriteiten: toegang tot de zee én bediening van het hinterland waarbij waterwegen, in dit geval het Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik, een sleutelrol spelen. Om verzadiging te vermijden heeft de zeehaven van Antwerpen ongetwijfeld een binnenhaven zoals die van Luik nodig om de bediening van het hinterland te kunnen verzekeren.’

‘De ontwikkeling van het multimodaal vervoer – verschillende vervoermodi inzetten dus- , vormt de kern van het goederenvervoer van de toekomst. Het akkoord stelt ons in staat in te spelen op de verwachtingen van onze klanten met een steeds grotere belangstelling voor waterwegen. We plannen namelijk een algemeen logistiek aanbod uit te bouwen en nieuwe oplossingen uit te werken om het vervoer over water te stroomlijnen.’

‘Om een goede verbinding tussen Port of Antwerp, de binnenterminals langs het Albertkanaal en de Autonome Haven van Luik te verzekeren is het van essentieel belang dat de water- en spoorwegen naar de havens zo optimaal mogelijk benut kunnen worden, dat er zo weinig mogelijk belemmeringen zijn aan de laadcapaciteit van binnenvaartschepen en dat de gepaste en hoogwaardige infrastructuur voor multimodaal vervoer voorhanden is.’

‘Het akkoord verankert de bestaande handelsbetrekkingen en samenwerking tussen Port of Antwerp en de Haven van Luik.  De autoriteiten van de zeehaven en de binnenhaven kunnen de krachten bundelen om massaal een binnenvaart- of spoorwegdienst tussen beide havens op te starten en te ondersteunen. De twee havens zullen volop hun schouders zetten onder dossiers die bijdragen aan een goede verbinding en ze verdedigen bij de overheden opdat ze de ontbrekende schakels in de infrastructuur opvullen.’

De havens van Antwerpen en Luik hebben zich ertoe verbonden om  aan overlegmomenten deel te nemen over de informatie-uitwisseling en coördinatie van de initiatieven en projecten die belangrijk zijn voor dit akkoord. ‘Dankzij het Albertkanaal en de Maas plukt de Haven van Luik de vruchten van de rechtstreekse verbindingen met Port of Antwerp.’ De operatoren van de Haven van Luik plannen lijndiensten met containers tussen de Luikse terminals en Antwerpen. De Luikse haven zou zich tot een geavanceerd knooppunt kunnen ontpoppen indien de via vrachtwagens vervoerde goederen in Luik in een schip met bestemming Antwerpen zouden worden geladen, waardoor het transport van die containers naar de zeegebieden gegarandeerd is. Dat voorstel draagt in grote mate bij aan de ontlasting van de autosnelwegen. (EM / Foto Port of Antwerp)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten