• 19/05/2024

Port of Antwerp-Bruges stelt cijfers 2023 voor.

ANTWERPEN – Vanochtend stelde Port of Antwerp-Bruges in het Havenhuis zijn jaarcijfers van 2023 voor. Na de verwelkoming, werd een algemene inleiding gegeven door Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges. Zij benadrukte dat, niettegenstaande de totale overslag van de haven met 5,5 procent daalde tegenover 2022, de haven van Antwerpen-Brugge de economische motor van Vlaanderen blijft. Het aandeel van de haven blijft stijgen in de Eurozone. Zij verwees naar de nieuwe stikstof- en PFAS-bepalingen: een akkoord hieromtrent en de evolutie van de laatste maanden was nodig om een vergunningstop te voorkomen en een verdere positieve evolutie voor de haven te verzekeren.

De Ridder: ‘Met de op til zijnde en de al gerealiseerde investeringen, zowel in Antwerpen als in Zeebrugge zijn wij op de goede weg. De verdieping van het Deurgangdok tot zestien meter maakt dat grotere schepen de haven kunnen bereiken en verzekert aldus de toekomst voor de transporten met het verre oosten. De tweede zeesluis in Zeebrugge maakt een verdere expansie van de haven aldaar mogelijk.’ 

Dirk De fauw, burgemeester van de Stad Brugge en ondervoorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges, is zeer tevreden over de samenwerking tussen Zeebrugge en Antwerpen: ‘Het huwelijk loopt na anderhalf jaar nog steeds goed. Beide plartormen zijn complementair en de containercapaciteit is uitgebreid.’

Een mooi voorbeeld van samenwerking is de bouw van de nieuwe Scheldetunnel. De bouwelementen worden in Brugge klaargemaakt om daarna drijvend naar Antwerpen te worden gebracht. Eens de tunnelelementen zijn geleverd, vormt de bouwput in Zeebrugge en nieuw dok voor havenactiviteiten. In 2023 benaderde het RoRo gedeelte van de Zeebrugse havens voor de behandeling van bijna vier miljoen auto’s. Tevens verwelkomde Zeebrugge ook meer cruiseschepen. De Zweedse kaai wordt voorzien van de nodige elektriciteitsvoorzieningen (Walstroom) zodat de cruiseschepen, eens aangemeerd, aan de stekker kunnen. Ook de vergroening zet zich door: na waterstof zullen binnenkort ook elektriciteit en ethanol als aandrijving voor sleepboten worden geïntroduceerd.

Een sleutelrol in het energiebeleid is de pijpleiding naar Duitsland (Ruhrgebied) en moet Europa verder energie-onafhankelijk maken. Naast aardgas zal later ook waterstof worden doorgevoerd.

Ook zal de nadruk gelegd worden op NextGen-bedrijven en het werken aan de circulaire cyclus en recyclage. Hierdoor kunnen producten een tweede en derde leven krijgen.

In het geheel van aanpassingen en uitbreidingen wordt het leefbaar houden van de havengebieden zeker niet uit het oog verloren.

Het rangeerstation van Antwerpen-Noord moet het spoorverkeer vlotter laten verlopen. Maar het spoor kan niet in alle transporten voorzien. Daarom worden nieuwe parkings voor vrachtverkeer aangelegd. De achterhaven van Zeebrugge zal van voldoend laadcapaciteit worden voorzien voor vrachtwagens. Hierdoor kan het transport tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen door elektrisch aangedreven vrachtwagens heel wat groener verlopen. De ‘Port Clean Up’ moet de haventerreinen proper houden. De Vlaamse Havendag was het voorbije jaar weerom een enorm succes.

De jaarcijfers van 2023 werden voorgesteld door Jaques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges. ‘De internationale context blijft volatiel. De inflatie binnen de Eurozone was niet bepaald positief. De Chinese economie blijft haperen. Dat alles maakt dat dat alle onderdelen in de cijfertabel zijn gedaald.’ Vandermeiren is ervan overtuigd dat andere havens in 2023 nog slechter zullen hebben gepresteerd. ‘Antwerpen blijft in moeilijke tijden sterker staan dan de concurrentie. Productiviteit en efficiëntie zijn en blijven zeer belangrijke troeven.’

*Containers: het containeraandeel was in 2023 vergelijkbaar met de cijfers van 2018

*Vloeibare segment: dit nam af met 2,1 procent. De industriële productie van chemie daalt – LNG is nog steeds hoog. De corridor met Duitsland blijft belangrijk.

*Droge bulk: ook hier werd een daling genoteerd van de elementen steenkool en meststoffen maar anderzijds een groei zand en grind. Toch was het resultaat hier min 13,9 procent.

*Conventioneel stukgoed: hier zijn de cijfers vergelijkbaar met deze van de pre-covid periode. Heel wat vervoer van staal verloopt niet meer op de manier zoals vroeger, maar wordt nu meer via containers vervoerd. Hier is dus verschuiving van aandeel.

*RoRo: niettegenstaande een behandeling van 3,6 miljoen nieuwe wagens, liep RoRo terug met -2,1 procent. In Zeebrugge zal een gelijkaardige parkeergarage voor RoRo-wagens zoals in Antwerpen worden gebouwd.

Daar er in aantal minder transporten zijn van Heavy Products en vrachtwagens vertaalt zich dat in een daling in aantal ton. De zogenoemde ‘niet begeleide vracht’ van het VK daalt. Het aandeel van Ierland en Scandinavië daarentegen groeit.

Het aantal cruises zorgde met 169 schepen en bijna één miljoen passagiers voor een recordjaar. Ook die industrie zal vergroenen via Walstroom-installaties.

Vandermeiren: ‘ Zowel 2022 als 2023 waren geen ‘back-to-normal’ jaren, en 2024 zal dat ook niet zijn. Maar dramatische wijzigingen zijn niet te verwachten. Efficiëntie zal aan belang winnen, een sterke strategie is eveneens zeer belangrijk, maar ook de fusie van de beide havens zal belangrijk blijven.’

‘Nieuwe gronden die ter beschikking komen zullen uitbreiding bewerkstelligen.’

‘Voor de zone Bevrijdingsdok’ is er veel interesse. De ingediende kandidaturen voor investeringen worden onderzocht.’ 

‘Er is een lopend investeringsprogramma van drie miljard euro voor het havenbedrijf. Projecten als de volledige vernieuwing van de Royerssluis, vernieuwing van de Europa-containerterminal (vergroening en verduurzaming) zullen worden gerealiseerd. De digitalisering van logistieke processen is noodzakelijk en zal ook voor het transport van de 1 800 containers welke per dag vervoerd worden meer veiligheid garanderen. Voor de geplande grote investeringen voor de volgende jaren wordt een snelle regeringsbeslissing verwacht. Snel investeren is noodzakelijk om te voorkomen dat andere havens met de koek gaan lopen. De rechtszekerheid van vergunningen omtrent stikstof en PFAS moeten verduidelijkt worden. Ondernemers willen duidelijkheid en zekerheid.’

Annick De Ridder benadrukte in haar slotwoord het belang van de 165 000 werknemers die in de haven werken en ze groot maken. ‘Een grote dank voor hun inzet. De havenbedrijven van Antwerpen en Zeebrugge staan ter beschikking van de investeerders. De aflevering van vergunningen loopt naar behoren, de afhandeling van beroepsprocedures verloopt helaas minder vlot.’

Ten slotte was er het vragenmoment. Er bleek heel wat belangstelling voor deze voorstelling van de jaarcijfers vanuit China. Er kwamen vragen over de toekomstvisie van Port of Antwerp-Bruges in de wereldeconomie en de invloed van de te verwachten Europese ecologische normen voor scheepvaart en andere transportfaciliteiten.

Ivo VAN DE KORPUT.

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten