• 17/06/2024

Port of Antwerp bouwt als eerste ter wereld sleepboot om tot methatug

ANTWERPEN – Port of Antwerp gaat een sleepboot ombouwen naar een methanol aandrijving, een wereldprimeur. Deze methatug maakt deel uit van het Europese Fastwater project, dat de haalbaarheid van methanol als duurzame brandstof voor de scheepvaart wil aantonen. De haven van Antwerpen zet met deze wereldprimeur opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en CO2-neutrale haven.

Omdat binnenschepen moeten voldoen aan de regels van de CCR (Centrale Commissie Rijnvaart), is voor de methatug een afwijking nodig op de regelgeving. Daarom werd het project anderhalf jaar geleden voor het eerst voorgesteld aan CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart waaraan ook sleepboten moeten voldoen. Vervolgens werd het, na enkele feedback- en aanpassingsrondes, voorgelegd bij de Europese Commissie. Deze heeft nu goedkeuring gegeven zodat gestart kan worden met de ombouw van de sleepboot. Verwachting is dat de methatug begin 2022 operationeel zal zijn. De methatug kadert binnen het Fastwater project, dat is opgezet door een consortium van Europese maritieme onderzoeks- en technologieleiders. Het project is gefinancierd uit het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Als onderdeel van het project gaat Port of Antwerp een van haar sleepboten ombouwen naar een methanol aandrijving.

Het Belgische engineeringbedrijf Multi heeft de studie voor de haalbaarheid van het project uitgevoerd. Vanuit het Fastwater consortium heeft het Zweedse bedrijf Scandinaos het schip volledig uitgetekend, staat ABC (Anglo Belgian Corporation) in voor de ombouw van de motor en voor de methanoltanks en leidingen en past het Duitse Heinzmann de injectoren aan.

Deze primeur maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma van de eigen vloot van Port of Antwerp waarbij systematisch wordt gestreefd naar de integratie van de meest milieuvriendelijke beschikbare technologieën. De haven van Antwerpen, vijfde grootste bunkerhaven ter wereld, heeft de afgelopen jaren LNG in de bunkermarkt geïntegreerd. Tegen 2025 wil de haven uitgroeien tot een volwaardige multi fuel port waar zee- en binnenschepen ook alternatieve, koolstofarme brandstoffen kunnen bunkeren.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: ‘Samen met onze partners zoeken we voortdurend naar innovatieve toepassingen en opportuniteiten voor de transitie naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen. Deze methatug is een volgende en belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en CO2-neutrale haven, waarmee we verschillende uitdagingen op technisch vlak en qua regelgeving hebben overwonnen. Dankzij projecten als deze effenen we het pad en hopen we een voorbeeld en inspiratiebron te zijn voor andere havens.’ Annick De Ridder (N-VA), havenschepen: ‘Net zoals met de hydrotug, de sleepboot op waterstof, bevestigen we met dit project nog maar eens onze voortrekkersrol op het gebied van de energietransitie. Het ecosysteem van het Antwerps havenplatform is hiervoor een ideale proeftuin op grote schaal.’ CESNI-secretaris, Benjamin Boyer: ‘Het CESNI-secretariaat is zeer enthousiast over deze aangepaste sleepboot en kijkt ernaar uit om van deze ervaring te leren. Het zou immers een belangrijke bijdrage zijn tot de lopende regelgevende werkzaamheden om methanol als brandstof toe te laten en zo bij te dragen tot de energietransitie in de binnenvaart.’ (EM / Foto Port of Antwerp)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten