• 21/06/2024

Planten van lindes en haagbeuken start aanleg van ‘Groene Wij’ in Gompel

MOL – Morgen woensdag 30 maart start men met aanplanten van een 30-tal lindes en haagbeuken op de ‘Groene Wij’ in Mol Gompel. Dit is na de plantdag van buurtbewoners en schoolkinderen in februari de eerste stap in de realisatie van het centrale plein in Gompel.

Frederik Loy (CD&V), schepen voor groen: ‘We voeren ook de grondwerken uit, plaatsen omheining en speelelementen en starten met het inzaaien van een aantal zones. Na de Fruitfuif wordt het terrein ingezaaid met een bloemenrijk en verhard gazon en komt er een bloemenweide. In het plantseizoen van het najaar planten we de laatste kleinere bomen en struiken aan.’

De bomen die gerooid werden begin dit jaar, worden nu vervangen door een 30-tal lindes en haagbeuken. Ook de laatste fijnsparren rond de kerk, eveneens aangetast door ziekte, worden nu gerooid en vervangen door de nieuwe bomen.

Loy: Na de aanplant van de grote bomen werken we stapsgewijs verder aan de realisatie van de ‘Groene Wij’: voor half april plaatsen we een nieuwe omheining rond de buitenschoolse kinderopvang, zijn er grond- en zaaiwerken op verschillende terreinen, wordt de regenwaterafvoer van de school afgekoppeld en een aangesloten op de wadi, een soort van groen greppel die ervoor zorgt dat het regenwater opnieuw in de grond terechtkomt in plaats van in de riool, worden paden aangelegd, natuurlijke speelelementen geplaatst en nestkastjes gehangen.

Tussen eind april en half mei wordt het bloemenrijk en verhard gazon op het terrein van de Fruitfuif ingezaaid, de bloemenweide aangelegd en zitbanken geplaatst. In het najaar worden de overige kleine bomen en struiken aangeplant.

De ‘Groene Wij’ is de nieuwe naam die het dorpsteam bedacht voor de ruimte tussen de parochiezaal, de kerk en de basisschool. Het grasveld tussen de school en de kerk ondergaat een heuse metamorfose.

‘Het ontwerp houdt rekening met de noden van zowel de school, het parochiecentrum, de buitenschoolse kinderopvang, de Chiro en de buurtbewoners. Zij maakten hun wensen kenbaar tijdens het inspraak- en participatietraject dat hieraan voorafging.

Hans De Groof (N-VA), schepen voor jeugd: ‘Spelen en ontmoeten staan centraal in het ontwerpplan. Er komt een platform voor optredens van kinderen, een zitarena of buitenklas waarbij grote keien dienen als speel- en zitelement, een speelheuvel met glijbaan en natuurlijke speelelementen, een speelbosje en ruimte voor zit- en picknickbanken.’

De heraanleg wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Leader Provincie Antwerpen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

De realisatie kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Rurant, provincie Antwerpen en talrijke betrokkenen uit het gehucht. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten