• 12/07/2024

Plannen voor Nieuwe Vesten aangepast aan Battelsesteenweg en Nekkerspoel

MECHELEN – Vanmorgen werden in het Huis van de Mechelaar de tellingen voorgesteld die werden uitgevoerd door onderzoeksbureau Dufec uit Tilburg, dat zich enkel bezig houdt met mobiliteit en meer bepaald verkeersonderzoeken. Op locatie verzamelen zij gegevens met behulp van veldwerkers, telapparatuur en camerasystemen. Wiskundigen controleren en analyseren de data en presenteren de feiten.

Het stadsbestuur bestelde dergelijke studie om de verkeersintensiteit op de Nieuwe Vesten in kaart te brengen en de resultaten stemmen tot tevredenheid. Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld): ‘De tellingen gebeurden in maart op de vesten, de invalswegen en het hoger wegennet en werden vergeleken met soortgelijke tellingen in 2021. Op de binnenkant van de vesten zien we reducties van 75 tot 95 procent in beide spitsperiodes. Op de buitenring, waar het verkeer nog slechts in één richting rond het stadscentrum kan rijden, waren er toenames van vijftien tot 35 procent. Slotsom: in totaliteit noteren we een reductie van de verkeersintensiteit met 30 procent. Dat verkeer wordt gecompenseerd met toenames van vijftien tot twintig procent op de R6 en zes procent op de E19.’

Patrick Princen (Groen), schepen van openbare werken: ‘Tijdens het drukste spitsuur ’s ochtends reden dit jaar twaalf procent meer auto’s de stad in dan in 2021. Dat bezoekers de binnenstad zouden vermijden is dan ook een fabeltje. Dat bewijzen ook de passantentellingen in het handelscentrum: 440 500 in 2021, 457 000 dit jaar, een toename met 16 500 bezoekers dus.’

Princen gaf een overzicht van de veertien aanpassingen die ondertussen al gebeurden op vraag van omwonenden, waarover niet eerder gecommuniceerd werd omdat het vooral om kleine ingrepen ging en gaf een overzicht van wat er nog in de pijplijn zit: de zomerbeleving op de Vesten, fietspaden aan het Hoogstratenplein worden geasfalteerd, er komt een verdere inrichting, ontharding en er gebeuren aanplantingen van het park tussen Mercier en Brusselpoort, ter hoogte van de Zandpoortvest komt een aanleg als test in de definitieve materialen, er worden totems geplaatst voor de knips, er komt een spiegelparcours en food- en drinktrucks.

Maar er staan ook twee ingrijpender wijzigingen op til. Vandersmissen: ‘Op het Battelcomplex zijn er vaak wachtrijen aan de verkeerslichten. De bewoners van de cluster Battelsesteenweg zullen opnieuw via de vesten naar het kruispunt met de Antwerpsepoort kunnen rijden. Zij dienen een vergunning aan te vragen en er komen ANPR-camera’s. De Olivetenbrug wordt een sigment met extra lokaal verkeer. Het is een tijdelijke maatregel, die tijdens het najaar zal ingaan waarbij bewoners kunnen kiezen of ze via het Battelcomplex of via de Adegemsepoort naar de E19 rijden.’

Ook het fietsverkeer nam significant toe. Aan de Brusselpoort telde men in april 2019 92 000 fietsers, nu 104 000. Op het kruispunt Nekkerspoel ontbreekt echter een fietsoversteekplaats voor fietsers die vanuit Nekkerspoel naar het Douaneplein en het Tangentfietspad willen rijden en omgekeerd. Princen: ‘De fietsersbond heeft twee scenario’s klaarliggen: eentje met een lichtengeregelde oversteekplaats op de Nekkerspoelstraat en eentje middenin het kruispunt. Als stadsbestuur engageren wij ons om één van beidde voorstellen te realiseren.’

Er komen nog tellingen in kleinere straten in de binnenstad en daarbuiten om sluiproutes in beeld te brengen. Vandersmissen: ‘Daarnaast vragen we de reizigersaantallen en doorstroomtijden van de bussen van De Lijn op en luisteren we naar de feedback van begeleidings- en reflectiegroep Baanbrekers+. Eind augustus volgt een tevredenheidsbevraging bij de Mechelaars en in het najaar communiceren we over alle uitkomsten.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten