• 24/05/2024

Plannen liggen op tafel om Prins Boudewijnlaan terug te brengen naar één rijvak

EDEGEM – In totaal vielen tussen 2018-2020 op de gewestwegen in Edegem 108 ongevallen met drie dodelijke slachtoffers, elf zwaargewonden en 125 lichtgewonden. De meerderheid van deze ongevallen waren te betreuren op de Prins Boudewijnlaan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Staf Aerts (Groen, rechts op de foto) opvroeg bij Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit.

Peeters: ‘Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het knijpen van de Prins Boudewijnlaan naar één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ziet dit als een noodzakelijke maatregel ten behoeve van de verkeersveiligheid. In april – mei zal een nieuw voorstel gedaan worden aan de gemeente Edegem op basis van tellingen en een microsimulatie met deze recente tellingen.’

‘De ingreep om de snelheid terug te brengen naar 50 kilometer per uur kan overwogen worden, maar zal volgens AWV niet volstaan om de verkeersveiligheid voldoende te verbeteren. AWV is er van overtuigd dat dit het aantal ongevallen niet zal doen dalen, ze zullen misschien wel minder ernstige gevolgen krijgen.’

‘Voor AWV kan deze maatregel enkel ingevoerd worden wanneer ze gepaard gaat met het knijpen van de Prins Boudewijnlaan naar één rijvak in beide richtingen. Het louter invoeren van een snelheidsreductie, zonder het uitzicht van de weg hieraan aan te passen, kan er ook voor zorgen dat automobilisten zich niet aan de voorgelegde snelheid houden en alsnog te snel rijden.’

‘De ingreep van de gemeente om tijdens de piekuren een verkeersknip in te voeren in de Collegewijk heeft geen hogere intensiteiten veroorzaakt op de Prins Boudewijnlaan. Dit werd nagekeken door tellingen te vergelijken van vlak voor de maatregel, met tellingen in 2022.’

Groen zal het antwoord van de minister aanstaande maandag naar voor brengen op de gemeenteraad.

Raadslid Vera Hans (links op de foto): ‘Het antwoord van de minister bevestigt wat wij samen met talloze Edegemnaars al jaren merken. Wij vragen daarom met aandrang aan het Edegemse gemeentebestuur om samen mee met het Agentschap Wegen en Verkeer te werken aan een veiligere Prins Boudewijnlaan.’

‘Een rijweg met twee rijvakken in beide richtingen, met meerdere zijstraten en oversteekpunten, waar men tegen 70 kilometer per uur door een dichtbebouwd woongebied kan rijden, is overduidelijk nefast voor de verkeersveiligheid.’

‘Door het creëren van extra formele oversteekplaatsen en een snelheidsaanpassing zal de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers gevoelig verbeterd worden. Wij roepen het gemeentebestuur van Edegem nogmaals op om constructief in gesprek te gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer. We verwijzen hierbij ook naar de adviezen vanwege de gemeentelijke Omgevingsraad en de Fietsersbond om het wegbeeld van de Prins Boudewijnlaan aan te passen.’

In haar antwoord voegt de minister ook de recente verkeersstellingen bij van de verschillende kruispunten van de Prins Boudewijnlaan. Groen Edegem zal voorstellen om een gemeenteraadscommissie te organiseren met vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer. Hans: ‘Op deze vergadering kan de bevoegde Vlaamse administratie haar voorstellen en visie toelichten. Een tip van de sluier is te lezen in het antwoord van de minister en AWV: ‘verkeersveiligheid primeert altijd’.’ (EM / Foto Groen Edegem)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten