• 21/06/2024

PIME Lier zet biodiversiteit en klimaatverandering in de kijker

LIER – Het Provinciaal Intituut voor Milieu Educatie (PIME)  in Lier is al 30 jaar een gevestigde waarde op vlak van educatie over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Jaren geleden waren dit al brandend actuele thema’s en dat is de dag van vandaag nog steeds het geval. Dat het aanbod nog steeds vernieuwend is, bewijzen verschillende nieuwe activiteiten voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. Voor de tweede graad van het secundair onderwijs stelt het PIME in dit jubileumjaar ‘Biodiversiteit onder Druk – Kraak de Klimaatcode!’ voor.

Voor deze feestelijke aangelegenheid zette  het PIME de eerste deelnemende school in de bloemetjes. Zo werd de rode loper voor de leerlingen van het VTS Turnhout uitgerold en werden ze ontvangen door Jan De Haes (N-VA, rechts op de foto), gedeputeerde voor milieu en natuur. Hij benadrukte het belang van het klimaatbewustzijn bij jongeren. De Haes: ‘Want gericht actie ondernemen is pas echt mogelijk als er inzicht en begrip is voor de huidige problematieken. Het onderwijs speelt daarin een cruciale rol.’

‘Biodiversiteit onder druk’ is een activiteit voor speurneuzen uit de tweede graad secundair onderwijs die niet bang zijn om een halve dag buiten door te brengen. Tijdens deze workshop wordt de link tussen klimaatverandering en biodiversiteit uitgebreid uit de doeken gedaan. Als rode draad doorheen de activiteit worden de leerlingen uitgedaagd om de klimaatcode te kraken en fake news de wereld uit te helpen. Uitvalsbasis is hierbij één van de buitenklassen in de natuurtuin van het PIME. Een korte inleiding schetst het verloop van de activiteit en geeft de leerlingen al een eerste belangrijke aanwijzing in hun zoektocht naar antwoorden.

Daarna is het tijd om actief aan de slag te gaan. De leerlingen nemen de plaatselijke diversiteit aan plantensoorten onder de loep, zoeken naar ecosysteemdiensten en visualiseren het koolstofevenwicht. Ook de zoektocht naar nieuwe oplossingen komt ruim aan bod. Want er worden al heel wat maatregelen genomen om enerzijds de klimaatverandering te beperken, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (mitigatie) en anderzijds om onszelf en onze leefomgeving aan te passen aan die gevolgen (adaptatie).

De leerlingen worden nadien aangemoedigd om echt stil te staan bij de natuur en wat die voor hen betekent. Wanneer ze tenslotte alle opdrachten doorlopen hebben, beschikken ze over de nodige informatie om de klimaatcode te kraken en zo het werk van hackers ongedaan te maken. Een leerrijke dag hoeft dus zeker niet saai te zijn. Als de leerlingen de ogen en oren goed open houden, kunnen ze erin slagen om de code te kraken.

Met het aanbod op maat voor scholen draagt het PIME bij tot Plan Vandaag, het ambitieuze klimaatplan van de Provincie Antwerpen. Eén van de doelstellingen zet in op een groeiend klimaatbewustzijn voor iedereen. Met activiteiten op maat van leerlingen voor het basis- en secundair onderwijs laat het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie de generatie van morgen kritisch nadenken over de uitdagingen van de toekomst. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de eindtermen secundair onderwijs. Biodiversiteit onder Druk is een activiteit voor leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs en is perfect te combineren met andere activiteiten uit het PIME-aanbod, namelijk Veldwerk Water BBI of een excursie naar de Kesselse Heide. Info: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/pime/activiteiten-voor-het-secundair-onderwijs/biodiversiteit-onder-druk.html. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten