• 27/05/2024

Pidpa hoopvol om in Put van Rauw drinkwater te gaan produceren

MOL – Voorlopige waterkwaliteitsanalyses tonen aan dat het water van de Put van Rauw in Mol van goede kwaliteit is. In de toekomst zou het een ruwwaterbron voor drinkwaterbedrijf Pidpa kunnen worden. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en de noodzakelijke waterzuiveringsstappen plannen Pidpa en projectpartners een proefopstelling die het water als test een jaar lang zuivert. Op dit moment loopt een openbaar onderzoek voor het bekomen van de vereiste omgevingsvergunning voor deze tijdelijke zuiveringsinstallatie.

Een aanzienlijk volume grondwater stroomt continu uit de Put van Rauw via de kanaalplas naar het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Daarom bestudeert Pidpa, als integraal waterbedrijf, met de andere projectpartners of het water in aanmerking komt als bron voor de productie van drinkwater. Om dit te onderzoeken plant men een pilootzuiveringscontainer aan de groeve Blauwe Kei. Via een ondergrondse leiding wordt water van de plas Rauw Noord (palend aan de Put van Rauw) naar de pilootzuiveringsinstallatie gepompt. Daar voert men gedurende een jaar testen uit voor drinkwaterproductie. Zo krijgt de drinkwatermaatschappij een goed zicht op de waterkwaliteit in de plas en dus ook op de haalbaarheid van een permanente zuivering. Indien de resultaten gunstig zijn, overweegt Pidpa in een volgende fase het water van Rauw op grotere schaal in te zetten voor drinkwaterproductie.

Momenteel loopt een milieuvergunningsaanvraag voor het boren van een ondergrondse leiding en het plaatsen van de zuiveringscontainer. Om het natuurgebied van de Put van Rauw en omgeving te sparen, koos men ervoor om de zuiveringscontainer verderop achter het talud van de actieve zandgroeve Blauwe Kei te plaatsen. Daardoor zal er aan de Put van Rauw of Het Kristallijn weinig tot niets te merken zijn.

De plannen voor Rauw passen in Vlaanderen WaterProof. Dat is een van de grote trajecten van het Vlaamse Blue Deal-programma dat de strijd aanbindt tegen waterschaarste en droogte. Om de waterzekerheid in de Antwerpse Kempen tijdens periodes van langdurige droogte te verbeteren, wil Vlaanderen via WaterProof slimme waterbuffering en dus waterwinst realiseren in de zandwinningsputten Rauw en Donk (gemeente Dessel). Deze plassen noemt men de ‘KlimaatPlassen’.

In Rauw zou de waterbuffer dus gebruikt kunnen worden als alternatieve waterbron voor
drinkwaterproductie in de regio. Voor Donk – de groeve langs de Gravenstraat in Dessel ten noorden van het kanaal – wordt bekeken hoe deze put eventueel als waterbron ingezet kan worden voor lokale bedrijven of landbouw en als voeding voor de Witte Nete tijdens droogteperiodes. Lees hier meer over de KlimaatPlassen.

Koen Joris van Pidpa: ‘Als het vandaag regent in Vlaanderen, dan stroomt een groot deel van het water onmiddellijk via grachten of riolering naar onze waterlopen en verdwijnt het vervolgens snel richting zee. Dat komt door de verhardingsgraad in Vlaanderen en omdat onze waterhuishouding sterk is afgestemd op het vermijden van wateroverlast en overstromingen. Klimaatverandering zorgt alsmaar vaker voor langere perioden van droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. De beperkte aanvulling van het grondwater – mede door de focus op het snel afvoeren van het water – in combinatie met de grote vraag naar grondwater in periodes van droogte verhoogt de druk op ons grondwatersysteem. Daarom is het noodzakelijk te zoeken naar alternatieve waterbronnen en buffers, ook in de regio Mol/Dessel.’

Het openbaar onderzoek naar de pilootinstallatie langs de Blauwe Keidreef loopt nog tot en met dinsdag 19 september. Je kan het dossier hier raadplegen of via de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Mol. Eventuele opmerkingen of bezwaarschriften kan je binnen de periode van het openbaar onderzoek insturen naar hetzelfde e-mailadres. (EM / Foto Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten