• 23/02/2024

Flemish Minister of Mobility, Public Work Lydia Peeters poses during a photoshoot with members of the Flemish government, Friday 18 October 2019. BELGA PHOTO DIRK WAEM

PFOS: Bodemsaneringsnorm overschreden bij 1 van de 4 onderzochte plekken

ANTWERPEN – Stad Antwerpen heeft twaalf bodemstalen laten nemen op vier locaties op Linkeroever door een extern en onafhankelijk bureau. Op drie plekken lagen de waarden onder de bodemsaneringsnorm, het verontreinigingsniveau dat een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu. Op één plek werd deze bodemsaneringsnorm wel overschreden. De stad zal de resultaten bezorgen aan de opdrachthouder van de Vlaamse regering.

Op het terrein aan basisschool De School werden de bodemsaneringsnormen bij geen enkel staal overschreden. De richtwaarden worden licht overschreden. Op de voetbalvelden van de City Pirates werden bij de twee stalen de bodemsaneringswaarden evenmin overschreden, de richtwaarden wel. In het kwelgebied in Het Rot werden noch bodemsaneringsnormen noch richtwaarden overschreden. In het stuk Sint Annabos onmiddellijk grenzend aan de werfzone Oosterweel werden de bodemsaneringsnormen en bijgevolg ook de richtwaarden voor alle drie de stalen overschreden. In het Galgenweelpark overschrijden de drie stalen geen saneringsnormen en geen richtwaarden. Eén van de stalen bleef zelfs onder de streefwaarde.

Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu: ‘Voor de locatie Sint Annabos tegen de werfzone is een beschrijvend bodemonderzoek nodig door OVAM. De stad legt onmiddellijk de nodige contacten. PFOS verspreidt zich mede door de wind. De (beperkte) resultaten op Linkeroever laten zien dat de verontreiniging afneemt naarmate de locatie verder van de bron van de vervuiling afligt. Dat doet verhopen dat de oostwaarts gelegen rechteroever van onrustwekkende verontreiniging gespaard zal blijven. Meer staalafnames ten zuiden van Charles Decosterlaan kan voor bewoners aldaar mogelijkerwijs ook goed nieuws brengen. In sport- en woongebied wordt de bodemsaneringsnorm voor wonen niet overschreden maar die voor landbouw wel. Dat betekent dat we gebruiksadviezen en -beperkingen (speelzones, moestuinen of het houden van legkippen met vrije uitloop,…) verder moeten geëvalueerd worden door de instanties. Stad Antwerpen dringt aan op snelle en gerichte adviezen. De stad wenst voor de recreatiezones en schoolomgevingen op Linkeroever én kwetsbare locaties op rechteroever (zoals volkstuinen) dringend te overleggen met de opdrachthouder en OVAM om, samen met omliggende gemeenten, een solide bemonsteringsstrategie te bepalen voor de brede regio.’ Els van Doesburg (N-VA), schepen voor gezondheids- en seniorenzorg: ‘De stad zal de bewoners informeren met wetenschappelijk onderbouwde adviezen en werkt mee aan biomonitoring en bloedafnames van bewoners op Linkeroever.’

Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: ‘Uiteraard willen we vooruit met de werken van Oosterweel maar niet ten koste van de volksgezondheid. Hoewel Oosterweel niet de oorzaak is van de PFOS-vervuiling moeten we wel onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de mensen in de omgeving zo snel als mogelijk terug hun leven kunnen oppikken. Er is dringend nood aan transparantie en duidelijkheid. Niet enkel voor de mensen in de omgeving van Zwijndrecht maar voor elke Vlaming. Van OVAM vernam ik immers dat er nog andere sites zijn waar deze problematiek zich voordoet.’ Lydia Peeters gaat de opdracht geven aan de recent aangestelde opdrachthouder om extra toxicologen aan te stellen die de situatie in kaart moeten brengen. (EM / Foto Open Vld)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten