• 27/05/2024

Peilbuizen die werden aangebracht op Kleiputten Terhagen door onbekenden vernietigd

RUMST – Vandaag blijkt dat de peilbuizen die afgelopen vrijdag in het sterk verontreinigde gebied van de Kleiputten Terhagen geplaatst werden, door onbekenden werden vernield. De peilbuizen zijn nochtans nodig om de aanwezigheid en verspreiding van PFAS in kaart te brengen. Het opsporen van bronnen van PFAS en het tegengaan van verdere verspreiding ervan, is van groot belang voor de volksgezondheid. PFAS breken immers niet vanzelf af in de natuur en komen door verdere verspreiding in drinkwater en voedsel, en dus ook in ons lichaam terecht.

Het sterk verontreinigde gebied Kleiputten Terhagen in Rumst en Boom bevat twee historische storten, namelijk een Eternit-stort met asbest, nu eigendom van De Vlaamse Waterweg, en een voormalig huisvuilstort, nu eigendom van de provincie Antwerpen. De sanering van het gebied dringt zich al jaren op en wordt versterkt door de vaststelling van PFAS in het huisvuilstort einde vorig jaar.

Op het huisvuilstort moet onderzoek uitwijzen of de kleidijken rondom het stort voldoende intact zijn. Onderzoekers doen daarvoor manuele sonderingen op de plaats van die dijken. Een tweede, groter, onderzoek op het huisvuilstort is de pompproef. Met behulp van gespecialiseerde apparatuur op een vrachtwagen plaatst men onttrekkings- en peilputten in de stortplaats om water op te pompen. Dit water uit de stortplaats, percolaat genoemd, wordt afgevoerd naar een externe verwerker. De pompproef helpt de onderzoekers om de eigenschappen van het stortmateriaal nog beter te begrijpen. Zo kan men de afdekking van de stortplaats met folie en grond, en de afwerking van het landschap volledig technisch detailleren zonder risico op afschuiving, inklinking of uitpersing van percolaat uit de stortplaats. De folie en de afdekking moeten immers intact blijven om tot de meest kwalitatieve sanering te komen.

Deze extra onderzoeken van het huisvuilstort gebeuren op vraag van OVAM. Doorgaans gebeuren ze voor de uitvoeringsfase maar na de goedkeuring van de sanering. Daarnaast onderzoekt men rondom het huisvuilstort verder de verspreiding van PFAS. Men gebruikt de aanwezige peilbuizen rondom de stortplaats en installeert ook nieuwe op de locaties die de erkende bodemsaneringsdeskundige aanduidde. Onderzoekers nemen grondwaterstalen in die bestaande en nieuwe peilbuizen, en bodemstalen rondom de peilbuizen. Het onderzoek van de stalen brengt in kaart of en hoe ver de PFAS zich in de grond en het grondwater kon verspreiden. Men noemt het afperken van PFAS’.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor het gebiedsprogramma Rupelstreek: ‘Vorige week informeerden we de buurt over het geplande onderzoek naar de verspreiding van die PFAS. Onderzoekers plaatsten afgelopen vrijdag extra peilbuizen rondom de stortplaats en op locaties die de erkende bodemsaneringsdeskundige aanduidde. Vanmorgen stelden ze vast dat die nieuwe buizen en een buis die al langer aanwezig was, vernield werden. Ze zijn nochtans nodig om grondwaterstalen te nemen, die samen met bodemstalen rondom de peilbuizen in kaart moeten brengen in hoeverre de PFAS zich in de grond en in het grondwater heeft verspreid. Het is immers van groot belang voor mens en milieu dat we de aanwezigheid en de verspreiding van de PFAS grondig in kaart brengen. We roepen alle burgers op om zich verantwoordelijk te gedragen en dit onderzoek niet tegen te werken.’

De provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg leggen over deze feiten klacht neer bij de politie. De bijzondere veldwachters, die de kleiputten als hun broekzak kennen en vaak ter plaatse zijn, zullen de komende periode extra waakzaam zijn. De recente vaststelling van PFAS versterkt de urgentie en de saneringsnoodzaak van het gebied en bevestigt de eerder als beste gekozen saneringstechniek, namelijk via de afdekking van het stort met folie en grond. Info hier  (EM / Foto Provincie Antwerpen)

.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten