• 20/06/2024

Pardoes begeleidt 55 onthaalouders in de regio’s Mechelen en Klein Brabant

MECHELEN – Vandaag organiseerde Pardoes vzw, dienst voor onthaalouders, een opendeurdag om hun vernieuwde maatschappelijke zetel in de kijker te zetten.

Alle onthaalouders, bestuursleden, partners, personeelsleden, buren  en geïnteresseerden  werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

Kinderopvang Pardoes zag in 2020 het levenslicht na een fusie tussen twee diensten voor onthaalouders: Kinderopvangdienst Mechelen vzw en BOWI vzw.

Momenteel begeleidt Pardoes 55 onthaalouders, werkzaam in de regio’s Mechelen, Willebroek, Puurs-Sint-Amands en Bornem. Daarnaast zijn er nog vijf nieuwe kandidaat-onthaalouders in een opstarttraject.

Al deze onthaalouders worden begeleid door het team van Pardoes. De dienstverantwoordelijken (DV) gaan regelmatig op huisbezoek bij de onthaalouders en volgen het reilen en zeilen in  de opvang van kortbij op.

Daarnaast zijn  coördinator, administratief verantwoordelijke en – medewerker druk in de weer om te zorgen voor een vlotte dienstverlening voor de ouders en een sterke pedagogische en kwalitatieve werking in de onthaalgezinnen samen met  het team DV.

Bijkomend is er nog ondersteuning van twee pedagogische coaches vanuit het Vlaams Welzijnsverbond. Ook bestuursleden staan steeds paraat.

De vraag naar meer opvangplaatsen is zeer acuut, de wachtlijsten zijn lang. Pardoes wil hier op inspelen door verschillende acties samen met steden en gemeenten te organiseren.

Op deze manier proberen ze om meer kwalitatieve kandidaat-onthaalouders te werven want zij vinden het belangrijk dat ouders kunnen blijven kiezen voor gezinsopvang.

Kinderopvang Pardoes wil van dit moment ook gebruik maken om de kinderopvangsector op een positieve manier in beeld te brengen.

De onthaalouders staan elke dag (sommige zelfs al om zes uur) paraat om de zorg op te nemen voor de kinderen. Dit doen ze met veel liefde en geduld.

Elke middag staat er een versbereide maaltijd op tafel en nadien kunnen de kinderen in alle rust een dutje doen.

Doorheen de dag kunnen de kinderen naar hartenlust spelen en deelnemen aan activiteiten die door de onthaalouder worden voorzien.

Elke ochtend en avond is er tijd voor persoonlijk contact met de ouders. De onthaalouders hebben een warme en hechte band met de kinderen en hun ouders en zien hen soms jaren nadien nog terug.

Je vindt Pardoes op de Tervuursesteenweg 48 in Mechelen. Er zijn permanentiepunten in Willebroek (Tisseltsesteenweg 29) en Bornem (Kasteelstraat 23). Je vindt de openingsuren op www.kinderopvangpardoes.be.

Kantoorbezoek is enkel mogelijk na telefonische afspraak op 015 51 46 41. (EM / Foto Pardoes)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten