• 27/05/2024

Pak Antwerpse politici in commissie misbruik in de kerk, Katrien Schryvers ondervoorzitter  

BRUSSEL – De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft vandaag de oprichting goedgekeurd van een bijzondere parlementaire commissie.

Deze commissie zal zich buigen over de vraag hoe binnen Vlaamse instellingen en voorzieningen in het verleden en vandaag werd en wordt omgegaan met seksueel misbruik in de Kerk en binnen andere gezagsrelaties.

Voorzitter van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans (N-VA): ‘De VRT-docureeks ‘Godvergeten’ bracht recent de gruwel van het seksueel misbruik in de Kerk in beeld.’

‘Als gevolg van de maatschappelijke verontwaardiging hierover besliste het Uitgebreid Bureau maandag om aan de plenaire vergadering voor te stellen een bijzondere commissie op te richten. De plenaire vergadering stemde daarmee in.’

‘De commissie draagt als volledige naam ‘Bijzondere Commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen, en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder’.’

‘Het initiatief in het Vlaams Parlement blijft uiteraard beperkt tot de Vlaamse bevoegdheden.’

De bijzondere commissie zal vertrekken vanuit het werk dat hieromtrent al sinds de zittingsperiode 2009-2014 werd uitgevoerd in het Vlaams Parlement.

Zo zal de commissie in eerste instantie het expertenpanel consulteren dat tien jaar geleden op vraag van toenmalig Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) het rapport met betrekking tot historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen opleverde.

Homans: ‘De commissie zal haar verdere werking zelf bepalen. De werkzaamheden moeten ten laatste eind maart 2024 afgerond zijn.’

‘Tegen dan kan de commissie een voorstel van resolutie met beleidsaanbevelingen opstellen die desgevallend nog deze legislatuur ter bespreking en ter stemming wordt voorgelegd.’

De bijzondere commissie telt vijftien vaste leden, vijftien plaatsvervangers en twee toegevoegde leden. Daaronder heel wat Antwerpenaren.

Hannelore Goeman (Vooruit) zal de commissie voorzitten, Katrien Schryvers (CD&V, zie foto) uit Zoersel is eerste ondervoorzitter en Freya Perdaens (N-VA) tweede ondervoorzitter.

De N-VA levert vijf vaste leden waaronder Kathleen Krekels uit Schilde en Kris Van Dyck uit Dessel.

Vlaams Belang heeft drie leden, CD&V twee – waaronder Katrien Schryvers uiteraard -, Open Vld en Groen twee en Vooruit één.

Wanneer een vast lid de commissie niet kan bijwonen dan kan een plaatsvervanger hem of haar vervangen, met stemrecht. Daarbij zitten Tine Van der Vloet (N-VA Merksplas), Manuela Van Werde (N-VA Antwerpen) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld Berchem).

Tenslotte zijn er twee toegevoegde leden. Zij ontvangen alle informatie die ook aan de vaste en plaatsvervangende leden van de commissie bezorgd wordt, maar zij hebben geen stemrecht in de commissie. Het gaat om Jos D’Haese (PVDA Borgerhout) en onafhankelijke Sihame El Kaouakibi uit Antwerpen. (EM / Foto Vlaams Parlement)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten