• 13/06/2024

OverKop Mechelen en J&M slaan handen in elkaar

MECHELEN – Sinds begin dit jaar kent OverKop Mechelen een doorstart binnen J@M. De werking – die staat voor de focus op mentaal welbevinden van jongeren – blijft daarmee bestaan, maar wordt ingebed in het jeugdwerk. OverKop krijgt zo twee locaties in de J@M-lokalen van Oud Oefenplein en Abeel, maar zet ook in op een outreachende online en offline benadering via Happy Mood Places.

Het OverKop-verhaal in Mechelen startte in 2017 op de Battelsesteenweg. Vier jaar later verhuisde de werking naar het Douanegebouw. Die locatie gaf OverKop meer mogelijkheden om rond mentaal welbevinden te werken. Het runnen van het OverKop-huis bracht echter uitdagingen met zich mee. Het ganse team werd op de proef gesteld om evenwicht te vinden in enerzijds het aanbod en de organisatie van instuifactiviteiten en anderzijds de aflijning van ieders kernopdracht binnen het project.

Daarnaast werd via het Mechelse project Happy Mood Places duidelijk dat een outreachende benadering van kwetsbare jongeren een onmisbare aanpak is om mentale uitdagingen bespreekbaar te maken. Het opzoeken van jongeren in hun eigen safe spaces verlaagt de drempel om in dialoog te gaan en is daarom gerichter dan een instuiflokatie.

Abdrahman Labsir (Open Vld), jeugd- en preventieschepen: ‘‘Onze voelsprieten zijn niet enkel verankerd, maar ook mobiel of outreachend. De inbedding van Happy Mood Places, dat tot eind vorig jaar door Vlaanderen werd gesubsidieerd, is essentieel. Onze jeugdwelzijnswerker zet deze waardevolle, typisch Mechelse aanpak verder binnen OverKop met de twee nieuwe locaties als bijkomende tentakels. De twee OverKop-huizen en de actieve werking vullen elkaar aan: Happy Mood Places focust zich enerzijds op de toeleiding vanuit scholen, pleintjes, hangplekken,…Daarnaast blijft het project ook investeren in andere bestaande jeugdwerkingen zoals Groep Intro, Douanegebouw, …’ Binnen OverKop staan inclusie en toegankelijkheid centraal. Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tussen twaalf en 25 jaar kunnen binnenstappen, ongeacht achtergrond, seksuele oriëntatie, afkomst, … Twee OverKop-huizen versterken die toegankelijkheid.

De vijf pioniershuizen (Gent, Genk, Mechelen, Oostende en Tienen) kregen samen 249 900 euro financiering van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) voor het project OverKop. Somers: ‘We moeten de drempels verlagen zodat elke jongere zijn weg kan vinden naar een OverKop-huis.’

Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: ‘Eén op drie jongeren in Vlaanderen geeft aan soms niet goed in zijn vel te zitten. De OverKop-huizen zijn een schitterend initiatief om dat mentaal welzijn laagdrempelig bespreekbaar te maken. Zes jaar geleden startten we met vijf huizen in Vlaanderen, vandaag zijn het er meer dan 30. En we willen verder op die weg. Cruciaal daarbij is dat deze OverKop-huizen geen eilanden zijn, maar dat ze goed ingebed zitten in het netwerk van jeugdwerkorganisaties, welzijns- en geestelijke gezondheidspartners. Om de OverKop-huizen hierin te versterken heb ik 1,68 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan ook 105 000 euro voor Mechelen.’

Vanaf begin dit jaar ging de nieuwe werking van start en verhuisde OverKop vanuit het Douaneplein naar J@M-locaties Oud Oefenplein en Abeel. CAW (JAC) en CGG De Pont zijn als hulp- en zorgverleners eveneens aanwezig bij de instuifmomenten op J@M en bouwen bruggen naar de geestelijke gezondheidszorg en andere partners. Dienst Sociale Preventie neemt de lokale coördinatie op zich, wat OverKop met 0,5 VTE deed uitbreiden. Happy Mood Places zal zich binnen de OverKop-werking ook focussen op de uitbouw van een digitale sociale kaart met online hangplekken of safe spaces. Bij de actieve benadering van jongeren wordt de investering in online outreachen immers steeds belangrijker. (EM / Foto Stad Mechelen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten