• 19/07/2024

Oud-Conynsbergh in beroep bij deputatie tegen omgevingsvergunning dreef

BOECHOUT – Het gemeentebestuur van Boechout nam recent een beslissing over de aanvraag voor een omgevingsvergunning om de 100-jarige beukendreef te rooien en opnieuw aan te planten. Het gemeentebestuur verleende de omgevingsvergunning onder bijzondere voorwaarden. De beuken zullen niet gerooid worden, tenzij er een ernstig veiligheidsprobleem is, en een dreefcommissie buigt zich over een beheerplan voor de dreef. Op vrijdag 19 november moet de raad van bestuur van Kempens Landschap zijn definitieve goedkeuring geven. Oppositiepartij ’t DORP Boechout-Vremde juichte deze beslissing toe. Hiermee werd ingegaan op een jarenlange eis van hen. Maar, merkwaardig, ondertussen is er een klacht binnengekomen bij de Deputatie vanwege Oud Conynsberg, De enige zaakvoerder van het wijndomein is Lode Van den Brande, kopstuk van ‘t DORP Boechout-Vremde. In samenspraak met

Kris Swaegers (Groen), schepen van ruimtelijke ordening: ‘Het college nam een op het eerste gezicht merkwaardige beslissing: er werd een omgevingsvergunning verleend met goedkeuring om onder voorwaarden bomen te kappen. We konden niet anders, zoniet stonden we nergens. We wilden zeggingskracht behouden over dit dossier. Op deze manier engageren we ons, als bestuur, door de zorg en het beheer voor de dreef op ons te nemen. ’t DORP vroeg indertijd om de pijpleiding die er loopt te verleggen.  We hadden die vraag al gesteld aan defensie, maar die wilden daar niet van weten. Bovendien zou dat 500 000 euro hebben gekost. De oplossing die na een allesbepalend overleg met Defensie uit de bus is gekomen is de beste. In samenspraak met  defensie werd een begeleidingscommissie opgericht waarvan een afvaardiging van het Boechouts college deel uitmaken alsook vertegenwoordigers van Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos, GECORO, milieuraad, het ministerie van defensie, Kempens Landschap, Regio Landschap Rivierenland, Bosgroep van Antwerpen en Jacques Reynders. Zij gaat  het beheerplan voorbereiden en kwam vrijdag een eerste keer samen. Iedereen aan tafel was zeer blij met de erfpachtovereenkomst zodat de dreef publiek toegankelijk kan blijven en de zware verantwoordelijkheid omtrent de veiligheid niet langer rust op de schouders van de familie Moretus.’

Felicitaties kwamen er ook van oppositiepartij ’T DORP Boechout-Vremde. ‘In de gemeenteraad hebben Lode Van den Brande, Ines De Keulenaer en Filip Peeters als enige meer dan een jaar lang gepleit voor meer transparantie en een constructieve oplossing voor de Dreef. En zie: het resultaat is er’, luidde het. Daarom verbaast de schepen er zich over dat er nu beroep werd aangetekend door Oud-Conynsbergh, waarvan Van den Brande zaakvoerder is. Bij monde van zijn advocaat luidt het: ‘Door deze beslissing wordt het uitzicht bedreigd. Bovendien vrezen wij dat er toch tot een kap zal worden overgenomen. Het beroep werd aangetekend in het belang van de openbare orde en de veiligheid. Bovendien stellen wij de vraag wie binnen de begeleidingscommissie de beslissingen gaat nemen.’  Swaegers: ‘Ik vind het jammer dat wij, in een kleine gemeente als Boechout, geen persoonlijk onderhoud kunnen hebben. Blijkbaar moet dat via gerechtelijke weg gaan. Toen ik Lode Van den Brande zag tijdens de inhuldiging van het infobord aan de molen vroeg ik om rond de tafel te gaan zitten. Hij stemde toe maar de dag voor ons gesprek kreeg ik een mail dat hij niet aanwezig kon zijn maar dat hij zich zou laten vervangen. Die vervanger bleek een partijgenoot van ’t DORP te zijn. Dat maakt het er niet minder ingewikkeld op.’

Edwin MARIËN

Foto Gemeente Boechout

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten