• 19/05/2024

Opwaardering voor driehoek Koning Albertpark

ANTWERPEN – De Lijn, stad Antwerpen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en water-link ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de opwaardering van de omgeving van het Koning Albertpark. Dit ambitieuze project omvat een reeks geplande ingrepen en een integraal ontwerpplan voor die hele driehoek, gevormd door de Koningin Elisabethlei, de Prins Albertlei en een deel van de Mechelsesteenweg.

De komende jaren staan op die locatie enkele cruciale ingrepen op de planning:

De Lijn zal de tramsporen op de as Grotesteenweg – Mechelsesteenweg vernieuwen;
Halte Harmonie wordt omgevormd tot een regionaal mobiliteitsknooppunt;
De rioleringen van het ganse projectgebied worden vernieuwd.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Het volledige gebied rond het Koning Albertpark zal een metamorfose ondergaan. Verkeersveiligheid is daarbij prioriteit. We gaan zorgen voor beter leesbare kruispunten, mooiere fietspaden en meer comfortabele tramhaltes. Dit wordt een win/win voor zowel voetgangers, fietsers, autobestuurders, gebruikers van het openbaar vervoer als omwonenden.”

De geplande werken bieden een unieke kans om deze knelpunten samen aan te pakken. Stad Antwerpen en haar partners hebben de ambitie om een kwaliteitssprong te realiseren voor de hele driehoek Koning Albertpark. Door een integraal ontwerpplan voor de publieke ruimte op te stellen en de werken gefaseerd uit te voeren, willen de partners de leefbaarheid en functionaliteit van dit gebied naar een hoger niveau tillen.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Onze openbare ruimte en parken worden intensief gebruikt door inwoners en bezoekers. Dat geldt ook voor de paden in het Koning Albert- en Harmoniepark. Het is cruciaal dat we deze parkstructuur efficiënt, doelgericht en met respect voor leefbaarheid en functionaliteit klaar maken voor de toekomst. En dat doen we in nauw overleg met de buurtbewoners rond het Koning Albertpark.”

De Lijn, stad Antwerpen, AWV en water-link stellen eerst een studiebureau aan. In een eerste fase wordt een concept voor het gehele projectgebied opgemaakt. De stad hecht daarbij veel belang aan de inspraak van bewoners, bezoekers en passanten. Zo worden de noden en wensen al van bij de start in kaart gebracht.

Vervolgens wordt er verder gewerkt aan een ontwerp, dat verder wordt uitgewerkt in deelprojecten. De nauwe samenwerking tussen De Lijn, de stad, de districten Antwerpen en Berchem, AWV en water-link zal zorgen voor een duurzame transformatie van de driehoek Albertpark.t 

Foto’s Ronny MULLENS/Stad Antwerpen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten