• 18/07/2024

Oproep van burgemeesters van Mechelen, Mol, Lier, Zoersel, Essen en Dessel

MECHELEN – Het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie riep een speciale task force in het leven om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris, roept alle inwoners op om solidair te zijn. “Heb je een plek vrij en ben je bereid om mensen uit Oekraïne op te vangen? Meld dit dan zeker bij je gemeente’, luidt zijn oproep. Een groot aantal gemeentebesturen wil hieraan tegemoet komen. Hieronder de info die ons door een aantal steden en gemeenten uit onze provincie werd bezorgd.

Het Mechelse schepencollege neemt enkele initiatieven om de steun te bieden en zijn solidariteit met de slachtoffers te betuigen. Zo wordt er gezocht naar mogelijkheden voor de tijdelijk opvang van een 200-tal Oekraïners op de vlucht voor het oorlogsgeweld in hun land. Daarvoor worden drie pistes onderzocht: particuliere opvang, mogelijkheden bij sociaal huis en de sociale woonmaatschappijen en opvang in Mechelse hotelkamers. Zondag organiseert de stad ook een wake op de Grote Markt.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld): ‘Naar de beste Mechelse traditie tonen we ons solidair met mensen in nood. Ook in het verleden heeft onze stad in overleg met Fedasil en de bevoegde staatssecretaris steeds mee gezocht naar een gepaste oplossing voor vluchtelingen. Zo organiseerden we in 2016 als één van de eerste steden in Vlaanderen grootschalige noodopvang van vluchtelingen aan de Nekkerhal, als antwoord op de internationale asielcrisis. We hebben toen te kennen gegeven dit engagement ook in de toekomst te blijven waarmaken. Dat moment is nu. De oorlog in Oekraïne maakt veel emoties los: gevoelens van angst en onzekerheid, maar ook van betrokkenheid en solidariteit. Die positieve vibe moet de overhand halen. Mensen vragen zich af wat zij kunnen doen, hoe ze de vluchtelingen kunnen helpen. Daarom dit hulpprogramma op drie sporen.’

Gabriella De Francesco (Groen), schepen van sociale zaken en welzijn: ‘We kregen al heel wat mails van mensen die Oekraïne of Oekraïense vluchtelingen willen helpen. We zetten als stad geen aparte hulpacties op, maar zorgen ervoor dat geëngageerde Mechelaars ondersteund worden en weten waar ze terecht kunnen. Daarom kunnen de Mechelaars een webformulier invullen op www.mechelen.be/oekraine. Daar kunnen ze aangeven welk opvangaanbod ze op welke termijn kunnen aanbieden. Zij worden dan achteraf gecontacteerd.’ Daarnaast onderzoekt de stad of er bijkomend nog andere verblijfsinitiatieven kunnen gevonden worden. Dit gaat dan om kleinschalige opvang waarvoor stad en/of OCMW en Woonpunt Mechelen de regie voor hun rekening nemen.

Tenslotte is er de piste van de hotels. Björn Siffer (Groen), schepen van toerisme: ‘De meeste Mechelse hotels zijn aangesloten bij de Mechelse hotelassociatie. We gaan hen voorstellen om de kamers die zij in overtal hebben tijdelijk ter beschikking te stellen van vluchtelingen. Zo’n voorstel maakt natuurlijk pas kans op slagen als we hiervoor de kosten delen. We gaan op zoek naar een formule waarbij de hotels een inspanning doen, maar ook de stad en burgers mee financieren. Mensen kunnen daarvoor nu al een bijdrage storten op het rekeningnummer voor Oekraïne: BE04 0910 1843 0231. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om geen ongecoördineerde hulpacties op poten te zetten. Momenteel ligt de prioriteit niet bij hulpgoederen, ook niet van overheidswege.’

Naast dit concreet hulpprogramma gaat de stad ook op zoek naar verbinding en een manier om zich samen tegen deze waanzin uit te spreken. Rina Rabau Nkandu (Groen), schepen van ontmoeting en mondiaal beleid: ‘Daarom organiseren we een wake op zondagavond om 18.30 uur op de Grote Markt. We voorzien een minuut stilte en mensen mogen kaarsen meebrengen. Het wordt een pleidooi namens de Mechelaars voor vrede en menselijkheid. Daarom laten we ook de vredesvlag aan het stadhuis wapperen.’

MOL

Vanaf nu vind je op www.gemeentemol.be/plekvrij een e-formulier om je woning/verblijf open te stellen voor eventuele Oekraïense vluchtelingen. Het gemeentebestuur ontving de voorbije dagen al meerdere berichten van inwoners, die hiermee reageren op de oproep van het Staatssecretariaat voor Asiel en Migratie om solidair te zijn. Met het e-formulier kan je doorgeven welke plaats jij vrij hebt. Burgemeester Wim Caeyers (CD&V): ‘Op dit moment is er nog geen concrete vraag of nood. We verzamelen enkel informatie die we nadien doorgeven aan het Staatssecretariaat. Zij staan in voor de overkoepelende coördinatie.’

‘De ontwikkelingen in Oekraïne zorgen voor heel wat ongeruste reacties, ook bij onze inwoners. De voorbije dagen ontvingen we meerdere berichten van mensen die solidair willen zijn en een plek vrij willen maken voor eventuele Oekraïense vluchtelingen.’ Het formulier dient enkel om eventuele verblijfplaatsen door te geven. Mensen met andere concrete vragen of initiatieven, zoals materiaal doneren, kinderopvang organiseren, werkgevers met vacatures,… vraagt men om te wachten tot het gemeentebestuur ook daar meer informatie over heeft. Op dit moment kan men op die vragen niet ingaan. Caeyers: ‘Op dit moment beschikken we niet over meer info wat opvang zou inhouden en wat de randvoorwaarden zouden zijn. We verwachten dat we de komende dagen meer informatie ontvangen. Zodra we meer weten, communiceren we dit via onze kanalen.’

LIER

Woon je in Lier en heb je plaats om vluchtende Oekraïners tijdelijk onderdak te bieden in afwachting van een definitieve plaats om te wonen? Lierenaars kunnen de aangeboden huisvesting registreren via een formulier op www.lier.be/plekvrij.

.Burgemeester Rik Verwaest (N-VA): ‘Op vraag van de gouverneur bezorgen we morgen, woensdag 2 maart, tegen 12 uur een eerste overzicht van beschikbare plaatsen aan de hogere overheid. Er wordt door de hogere overheid een veiligheidsscreening gedaan van alle personen die zich aandienen voor opvang. Wie zich aanmeldt met een beschikbare opvangplaats zal later meer info ontvangen van de hogere overheid.’

ZOERSEL

Via een meldpunt kunnen Zoerselaars aangeven dat ze bereid zijn om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen.

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA): ‘Via het meldpunt willen we in eerste instantie in kaart brengen wat het opvangaanbod is bij onze eigen inwoners. Bijkomend bekijken we of we ook gemeentelijke infrastructuur ter beschikking kunnen stellen. Hoeveel vluchtelingen er naar België zullen komen, is voorlopig koffiedik kijken. De komende dagen verwachten we hierover meer informatie te krijgen vanuit Europa en de federale overheid.’

Katrien Schryvers (CD&V), schepen voor sociale zaken, welzijn en communicatie: ‘Wat we wel kunnen vaststellen, is de grote solidariteit onder onze Zoerselaars; Heel veel mensen willen helpen. Dat is prachtig om te zien. Ook als gemeente zullen we de volgende dagen extra acties op poten zetten en zullen we bekijken hoe we de acties van onze inwoners kunnen steunen. We nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid om deze hulp overzichtelijk te houden en te coördineren. Eerste prioriteit daarbij is het inventariseren van de opvangplekken, om deze mensen een veilig onderkomen te kunnen bieden.’

Zoerselaars die solidair wensen te zijn en tijdelijk onderdak willen bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een andere woonplaats, kunnen zich aanmelden via www.zoersel.be/plekvrij of via plekvrij@zoersel.be. Ook wanneer je andere solidariteitsacties (inzamelacties, materiële ondersteuning …) op poten wil zetten, laat je dat best even weten via plekvrij@zoersel.be. Zo kan de gemeente coördineren en ondersteunen waar nodig.

ESSEN

Acht inwoners van Essen hebben de Oekraïense nationaliteit. In de grensgemeente zijn vrijwilligers hulpmateriaal aan het inzamelen en de gemeente inventariseert de opvangplaatsen.

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V): ‘De gemeente ondersteunt de actie om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen door bijvoorbeeld de brandstofkosten van het vervoer te betalen. Gezinnen die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen, kunnen dit melden aan de gemeente via info@essen.be of 03 670 01 30. Meld zeker hoeveel personen je kan opvangen. We wachten nog op de precieze regelingen voor deze opvang, maar werken alvast vooruit. We zullen helpende handen nodig hebben om de Oekraïense vluchtelingen wegwijs te maken, als vertaler, een werkplek te zoeken, onderwijs,… Wanneer de eerste vluchtelingen zullen aankomen, weten we niet. Maar de gemeente Essen bereidt zich voor en ontvangt alle Oekraïense vluchtelingen met open armen.’

DESSEL

Lokaal bestuur Dessel wil zijn inwoners bevragen naar mogelijke opvangplaatsen. Burgemeester Kris Van Dyck (N-VA): ‘Burgers die tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden in dit kader, kunnen zich telefonisch melden op het nummer 014 38 90 40 (Sociaal Huis) of 014 38 99 20 (Administratief Centrum).’

Volgende gegevens zullen in eerste instantie opgevraagd worden: naam, adres, contactgegevens, aantal beschikbare plaatsen en eventuele randvoorwaarden (indien van toepassing). (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten