• 21/06/2024

Oppositie Berchem: ‘Schaf de districten af. We hebben toch niets te zeggen.’

BERCHEM – De districtsraad in Berchem begon met vertraging omdat de raadsleden niet ingelogd geraakten (zie foto).  Het euvel werd niet helemaal verholpen maar na twintig minuten kon men dan toch aan de fysieke vergadering beginnen.

De Vooruit-Groen-fractie, bij monde van Johan Malcorps, en Vlaams Belang, met Geert Brouwers als woordvoerder, vroegen zich ietwat later af of de districten nog wel zin hadden. Brouwers: ‘Zoals ik op een eerdere districtsraad al liet weten zou ik graag weten wat in de verkeersveiligheidsaudits staat, die door de stad werden gedaan. Ik heb mijn collega’s in de Antwerpse gemeenteraad aangesproken en die verstuurden een schrijven naar burgemeester Bart De Wever. Daarop op heb ik nu, drie maanden later, een antwoord gekregen. De burgemeester schrijft dat districten niet bevoegd zijn voor mobiliteit en verkeersveiligheid en – op de vraag of het  niet mogelijk was dat de politie een toelichting zou kunnen komen geven – luidde het antwoord dat ze beter werk konden leveren ‘op straat’. Als je dit leest vraag ik me af waarvoor een districtsraad nog dient.’ Brouwers werd gesteund door Johan Malcorps: ‘Dit antwoord van de stad getuigt van de minachting voor de districten en haar raadsleden. Dan kunnen ze de districten beter afschaffen.’

Brouwers vroeg aan de raad om minstens adviezen te geven aan de stad en wou dat de resultaten van de audit zouden worden besproken in een raadscommissie. Burgemeester Evi Van der Planken (N-VA): ‘Wij hebben aan de politie gevraagd of ze naar de districtsraad wilden komen om toelichting te verschaffen. Toen is er iets misgelopen bij de stad. Zij dachten dat de info moest verstrekt worden in het college. De stad ziet een presentatie niet echt zitten wat ik enigszins begrijp want dan zou men naar alle districten moeten komen. Alleen in het district Antwerpen werd de audit besproken maar burgemeester Paul Cordy (N-VA) was daar niet bijster gelukkig over omdat het districtscollege niet altijd in staat is om op zeer technische vragen te antwoorden. Ik heb er zelf geen problemen mee om het auditverslag ter beschikking stellen van alle districtsleden maar wens me eerst te informeren of dit wel mag.’

Malcorps had vragen over de verhuis van de loketten van het district. ‘Voor heel veel dienstverlening moeten onze inwoners naar de Harmonie, wat grondgebied Antwerpen is, of naar Gitschotelhof, wat dan weer in Borgerhout, ligt. In Berchem blijven zeven zogenaamde selfloketten, waaronder één in dit districtshuis maar je kan toch niet over goede service spreken?’ Van der Planken: ‘De loketten zijn niet verhuisd naar Antwerpen. Je hebt nog altijd twee fysieke loketten. In ons districtshuis kan je nog steeds terecht voor dingen waarvoor je vroeger ook hier moest zijn. Hoe dan ook blijven medewerkers aanwezig om onze burgers – indien nodig – bij te staan. Uit een onderzoek blijkt dat lang niet alle inwoners kiezen voor een loket dicht bij huis. Mensen kunnen in alle districten terecht en weten dat ook. Bovendien bleek uit een enquête, die voor corona werd uitgevoerd, dat 80 procent van de Antwerpenaren op een jaar tijd nooit naar een fysiek loket was geweest. Erkan Öztürk (Vooruit-Groen): ‘Ik heb de proef op de som gedaan en heb een fysieke afspraak in het districtshuis gesimuleerd voor aanvraag van een nieuwe identiteitskaart; Het systeem meldde me op dat ik enkel op dinsdag 12 oktober mocht komen, niet vroeger maar ook niet later.’ Van der Planken: ‘Dit mag niet. Ik laat het onderzoeken.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten