• 23/06/2024

Opnieuw acht negatieve adviezen ivm erkenning van geloofsgemeenschappen

ANTWERPEN – Het is al lang geen verrassing meer dat de provincie regelmatig een negatief advies uitbrengt in verband met de erkenning van geloofsgemeenschappen, daar waar steden of gemeenten wél positief adviseerden. Dat leidt traditiegetrouw tot discussies tussen Luk Lemmens (N-VA), de bevoegde gedeputeerde, en Ilse Van Dienderen (Groen). Dit keer waren beiden het wel over één ding is: het is niet logisch dat de bevoegdheid voor wat het financieren van geloofsgemeenschappen betreft bij de provincie ligt.

In dit geval werd een negatief advies gegeven voor acht islamitische geloofsgemeenschappen, met name Arrahmaan in Turnhout, Molla Gürani in Lier, Osman Gazi en Eyyub Sultan in Puurs-Sint-Amands, Ennassr in Borgerhout, Al Buraq in Mechelen (zie foto), Imam-i Buhari in de Seefhoek en Al Umma op Linkeroever. Van Dienderen: ‘Deze ongunstige adviezen worden verleend aan moskeeën die hier al jarenlang een werking hebben. Trouwens, de meeste lokale besturen hebben daar wél een positief advies voor verleend.’ Lemmens: ‘Er is een decreet dat wij moeten volgen. Onze ambtenaar controleert nauwgezet of de geloofsgemeenschappen aan alle voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval dan moeten wij een negatief advies afleveren.’

De provincie Antwerpen ging indertijd in beroep tegen het decreet dat door minister Bart Somers (Open Vld) werd ingevoerd. Vorig jaar al merkte Lemmens op dat de tijd die de provincie kreeg om de financiën van de geloofsgemeenschappen door te lichten, veel te kort is. Wie nu een erkenningsaanvraag doet moet vier jaar wachten op erkenning. Wie voor 1 juli 2019 in een erkenningsprocedure zat, krijgt al na één jaar uitsluitsel. Lemmens: ‘Daarom zijn wij naar het grondwettelijk hof gestapt. Ik kijk uit naar hun uitspraak maar ondertussen moeten wij het decreet wel volgen.’

Lemmens: ‘De steden en gemeenten kijken op een andere manier tegen deze erkenningen aan omdat zij niet voor de centen moeten zorgen. Mag ik trouwens opmerkingen, mevrouw Van Dienderen, dat u wel protesteert tegen onze negatieve adviezen maar dat u zelf tegen de financiering van de Kathedraal stemt?’ Van Dienderen: ‘Wij onthouden ons sowieso als het over de financiering van een geloofsgemeenschap gaat omdat wij vinden dat dit geen taak voor de provincie is.’ Lemmens: ‘Vooral moskeeën zijn inderdaad zeer lokaal ingebed zodat het me logischer lijkt dat deze bevoegdheid bij de steden en gemeenten zou liggen.’

Fauzaya Talhaoui (Vooruit): ‘Ik heb het gevoel dat men een stok zoekt om te slaan zodat men negatief zou kunnen adviseren. Wij hebben hier al vaker bijkomende budgetten moeten goedkeuren om de werking van de Kathedraal te kunnen verzekeren. Daar hebt u dan geen bezwaar tegen.’ Lemmens: ‘We hebben dat enkel de voorbije drie jaar moeten doen als gevolg van corona. De uiteindelijke beslissing over de erkenning van de geloofsgemeenschappen ligt bij de minister maar tegelijkertijd wacht ik de uitspraak van het grondwettelijk hof af.’

Aan het begin van de zitting stelden Deurnenaar Jan Claessen en Mechelaar Catherine François – beiden van Vlaams Belang – vragen over de aanpak van geweld tegen hulpdiensten en de aanpak van drugscriminaliteit. In haar antwoord lijstte de gouverneur de maatregelen die – onlangs of wat verder gelegen in de tijd – vooral op het federaal vlak werden genomen. ‘Het is niet de bedoeling om daarnaast nog eens provinciale maatregelen te gaan nemen.’ Claessen opperde of het leger niet zou moeten worden ingezet. Gouverneur Berx: ‘In eigen land hebben militairen geen politionele bevoegdheden. Zij mogen in dit geval dus zelfs niet optreden. Dat kan enkel in geval van oorlog.’

Edwin MARIËN

Foto: FB

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten