• 20/06/2024

Opmerkelijke eensgezindheid tijdens Antwerps districtsraad (of toch bijna)

ANTWERPEN – Het gebeurt niet vaak dat er tijdens een gemeente- of districtsraad eensgezindheid is over bijna alle punten, inclusief de interpellaties, moties, resoluties en mondelinge vragen. Gisteravond was het (bijna) zover tijdens de districtsraad van Antwerpen maar de stemming over aanpassing 1 van het meerjarenplan en het RUP Havanastraat strooiden roet in het eten.

Stella Vansummeren (Open Vld) pleitte voor Universal Design, met andere woorden een toegankelijk district. Het is een initiatief van Inter vzw, dat onder meer streeft naar een inclusieve samenleving. ‘Rekening houdend met het feit dat het stadsbestuur een soortgelijke motie goedkeurde, kunnen wij niet achterblijven.’ Ze werd bijgetreden door burgemeester Paul Cordy (N-VA). De motie werd dan ook unaniem goedgekeurd.

Nadine Peeters (PVDA) en Freek Niesten (N-VA) hadden elk een aparte interpellatie – maar met ongeveer dezelfde inhoud – in verband van de waterbus en de veerboot.  Peeters:’ De steiger aan het Steenplein is niet veilig. Er is een probleem met de ver-helling . Daarom vragen wij om bij het stadsbestuur aan te dringen om daar verlichting aan te brengen.’ Niesten voegde daaraan toe dat ook de twee haltes op Linkeroever een betere verlichting  verdienen. Ook hierover bestond er unanimiteit.

Ook alle andere bijgevoegde punten konden op unanieme goedkeuring rekenen. Laura Delmas (N-VA) en Simon Verreet (Groen) stelden vast dat men na nutswerken vaak merkt dat het terrein of de straat in slechte toestand wordt achtergelaten. Schepen Samuel Markowitz (Open Vld): ‘Ik heb hierover al enkele gesprekken gevoerd met stadsschepen Claude Marinower (Open Vld).  Hij wil in ieder geval de transparantie versterken en gaat zo snel als mogelijk met de nutsbedrijven rond de tafel zitten. In die tijd mag elk gemeenteraadslid eventueel probleemgevallen naar mij doorsturen.’

Stella Vansummeren vroeg om de toegankelijkheid van speeltuinen in kaart te brengen. Schepen Tom Van den Borne (Groen, zie foto): ‘Meer zelfs, we moeten niet alleen kijken naar de toegankelijk voor de kinderen maar ook voor de begeleiders. Er  werd al rekening gehouden met aangepaste toegankelijkheid voor onder meer de speeltuin in het Nachtegalenpark en ook in het Stadspark zal dat gebeuren. Onze bedoeling is om per postnummer minstens één aangepast speelterrein te voorzien. Op termijn kan dit alles perfect worden opgelijst.’ Op vraag van Lutgardis Van Craenenbroeck (Vlaams Belang) zal schepen Markowitz nakijken of er bijkomende sanitaire installaties kunnen worden voorzien voor marktkramers.

Bij de bespreking van het RUP Havanastraat kreeg Nadine Peeters opmerkelijke steun van VB en D-SA. Zij keurden mee haar amendement goed. ‘Werknemers moeten voordelig kunnen parkeren aan de P&R Luchtbal wanneer de stadsdiensten naar daar zijn verhuisd, er moet genoeg aandacht zijn voor parkeeroverlast in de omliggende straten en een echte verbinding tussen de P&R en het station Noorderdokken. Zij en Cedric Cornelissen (VB) betreurden de afwezigheid van detailhandel. De andere partijen stemden  tegen. Cordy: ‘Sta me toe om op te merken dat de bepaling rond het personeel niets met het RUP hebben te maken.’

Ook niet meteen vuurwerk bij de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan dat werd goedgekeurd door de meerderheid (N-VA, Groen, Open Vld). Sp.a en PVDA stemden tegen en CD&V, Vlaams Belang en D-SA onthielden zich. Er werd vooral gesproken over de jeugdwerking. ‘Eerder een besparing dan een investering’, meende Sacha Luykx. ‘Niet waar’, zei schepen Van de Borne.’ Ons budget wordt opgetrokken van 486 000 naar 488 000 euro.’

Edwin MARIËN

Foto: Groen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten