• 21/06/2024

Oplossing voor achtergelaten deelsteps in Antwerpen, protest tegen tent UA

WILRIJK – Schepen Koen Kennis (N-VA) heeft een oplossing voor de massaal achtergelaten deelsteps in de stad Antwerpen en de districten. Dit was een zodanige plaag geworden dat Jimmy Claeys, ondervoorzitter van Jong N-VA Edegem,  het collectief tegen deelsteps oprichtte. Xeno Wauters (N-VA) bracht het probleem naar voor tijdens de districtstraad van Wilrijk waarna burgemeester en partijgenoot Kristof Bossuyt  verslag uit bracht over zijn contactname met de diensten van de Antwerpse schepen voor mobiliteit.

Bossuyt: ‘Er werd een plan van aanpak overgemaakt. Terreinmedewerkers moeten de foutief geplaatste deelsteps wegnemen of verplaatsen. De laatste gebruiker van de step zal gecontacteerd worden. Er zal een foto genomen geworden en nagegaan worden of die foto waarheidsgetrouw is. Nadien volgt er een boete wegens incorrect stallen. Bij herhaaldelijke overtredingen kan men overgaan tot het blokkeren van de gebruiker. De stad zal in het historisch centrum dropzones aanbrengen. Het systeem zal geëvalueerd worden en nadien volgt er wellicht een uitbreiding van die zones in de volledige binnenstap. Anderzijds is men bezig met no-parkzones. Indien men daar de step wil parkeren kan men de rit niet beëindigen. Tenslotte komen er speedzones waarbij de snelheid automatisch zal begrensd worden naar acht kilometer per uur. Iedereen kan het verkeerdelijk parkeren van steps melden en dan worden die binnen de 24 uur weggenomen.’

Sinds 22 november heeft de Universiteit Antwerpen een spiegeltent geplaatst op Campus Drie Eiken. De fuiflocatie op Fort VI was niet langer coronaproof wegens te weinig ventilatie  zodat de studentenclubs Drie Eiken, Groenenborg en Middelheim geen activiteiten meer konden plannen. Luc Eliaerts (Groen): ‘Bij de omwonenden is er erg veel bezorgdheid in verband met overlast  tijdens de avondlijke uren. Men had de tent beter aan het Geitenpad geplaatst aan parking 3 en 4.’ Wauters: ‘Dit was voor iedereen een complete verrassing maar de studenten zien dit zelf als een tijdelijke oplossing. Ik vraag wel om verdraagzaamheid.’ Een oproep die werd gedeeld door Alexandra d’Archambeau (Open Vld): ‘Er is een schrijnend tekort aan voorzieningen voor studenten. Ze moeten voor cantussen zelfs uitwijken naar de Nieuwe Kroon.’ Bossuyt: ‘De jeugd heeft recht op ontspanning maar de Universiteit heeft twee jaar de tijd gehad om haar fuiflocatie conform de regels te maken. Noch het district, noch de stad waren op de hoogte dat deze spiegeltent er zou komen. Vermits ze wordt opengesteld voor het publiek diende er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd en ook dat is niet gebeurd. De maximumcapaciteit bedraagt 310 personen. De stad zou eventueel een evenementenvergunning kunnen afleveren voor maximaal 120 dagen.’ Uiteraard wordt er nu, omwille van corona, niets georganiseerd en is dit misschien wel het tijdstip om één en ander uit te klaren.

Eliaerts kaartte ook de komst van een Burger King aan op de Boomsesteenweg (zie foto). ‘Er bestaat wat commotie in de Koornbloemwijk. Vooral in de Hermelijnstraat is men ongerust. Het gaat immers over een substantieel aantal bijkomende verkeersbewegingen, namelijk 40 auto’s per uur. De Burger King zal bovendien geopend zijn tot 23 uur in de week en tijdens het weekend tot 1 uur. Bovendien is er de afvalproblematiek.’ Werner De Gres (Vlaams Belang) beaamde de bezorgdheid van de bewoners. Een andere buurtbewoonster, Magda Biesemans (N-VA) trok dit in twijfel. d’Archambeau: ‘Ik denk dat we hier vooral met het NIMBY (Not in My Backy Yard)-syndroom te maken  hebben. Bovendien gaat het om een vestiging op de Boomsesteenweg, niet in de wijk.’ Bossuyt: ‘Ik betreur dat wij niet in kennis werden gesteld van de bouwplannen maar laat ons het openbaar onderzoek afwachten. Omwonenden die dat wensen kunnen nog klacht indienen tot woensdag 8 december.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten