• 27/05/2024

Openluchtschool vergroent nog meer, een hele dag feest rond de Schotense Vaart

SCHOTEN – Openluchtschool Sint-Ludgardis duikt een vergroeningstraject in met ‘Groene Oases’, een initiatief van Provincie Antwerpen om speelplaatsen te ontharden. Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, wipte vanochtend een eerste symbolische daltegel in aanwezigheid van 650 enthousiaste leerlingen en het voltallige lerarencorps. De basisschool sleepte een subsidie van 24 000 euro in de wacht voor de verwezenlijking van een Grote Groene Oase.

Op de speelplaats van Vrije Basisschool Sint-Ludgardis in Schoten is momenteel best al wat groen te zien. Toch mikt de school op 280 vierkante meter extra ontharding, met streekeigen planten en een speelheuvel als mogelijke groene invulling. Voor dat vergroeningstraject ontving de school de nodige steun van provincie Antwerpen.

Sint-Ludgardis is een openluchtschool, de meer dan 600 kinderen van de school krijgen dus elke dag van het jaar les met de ramen open. Ook wordt veel ingezet op beweging, en trekken de kinderen vaak naar buiten voor een les op de speelplaats of in het bos.

Directrice Anouck Verstraeten: ‘Deze extra vergroening ligt volledig in lijn met onze visie. Wij stellen gezondheid en bewegen in de buitenlucht centraal, en dat doen we dus binnenkort, nog meer in het groen.’ Lemmens: ‘Vanuit de provincie zijn we ontzettend enthousiast over Groene Oases. Keer op keer toont onderzoek aan hoeveel voordelen, spelen en opgroeien in het groen biedt.’

‘Een ontharde en vergroende speelplaats biedt namelijk heel wat voordelen. Zo ervaren kinderen minder stress na een speeltijd in het groen en zetten buitenlessen aan tot onderzoekend leren en een verhoogde concentratie. Ook ons klimaat profiteert mee: water dat na ontharding opnieuw kan doorsijpelen in de bodem, helpt ons om droge periodes te overbruggen. Maar vooral voor de jongsten is dit prille natuurcontact essentieel: zorg dragen voor de natuur begint immers al in de kinderschoenen. Door les te krijgen in en over de natuur leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn.’

De rijke geschiedenis van de Schotense vaart krijgt nieuw leven ingeblazen tijdens het evenement ‘Over de Vaart’ op zaterdag 16 september ter hoogte van Brughuis 13. Dit evenement verbindt het heden met het verleden en viert de gemeenschap en haar betrokkenheid bij de vaart. De dag wordt georganiseerd door Brug14vzw, Circulair2900, Waterland vzw en Commons Lab vzw, in samenwerking met de Schotense Kajak Klub, Studijo Bos, Antwerp Ghostwalk en wijkvereniging Schoten Donk.

‘Over de Vaart’ daagt de Schotenaren en vaartliefhebbers uit om de vaart en haar potentieel te herontdekken. Het motto ‘Het jaagpad is voor iedereen’ duikt vaak op langs kanalen in Vlaanderen. In lijn daarmee willen de organisatoren  en geïnteresseerden, onderzoeken hoe de hele vaart(kant) in Schoten er meer voor de hele gemeenschap kan zijn. Zo kan de vaart meer worden als een verbindingsweg voor schepen en als plek zorgen voor nog meer verbinding tussen de buurtbewoners.

Het evenement begint om 13 uur met een river cleanup in samenwerking met wijkvereniging Schoten Donk. Verder nodigen de organisatoren iedereen, jong en oud, uit om de hele namiddag mee te komen dobberen op het water. Breng je eigen vaartuig mee of gebruik een van de gratis kano’s die de Schotense Kajak Klub ter beschikking stelt. Naast deze acties  is er ruimte voor een open dialoog over de vaart(kant). Het is de bedoeling om de oude, huidige en potentiële nieuwe functies van de vaart tussen Brug12 en Brug15 in kaart te brengen. Een verteller van Antwerp Ghostwalk zorgt voor een inleiding over de rijke geschiedenis van ‘Schoten Bad’. Zij organiseren al enige tijd gegidste rondleidingen onder de titel ‘Schoten in Badkostuum’. Daarvan brengen ze vanaf 15 uur een verkorte versie. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn aan het water. Er is livemuziek van het Antwerps trio HOMMELES. Meer info vind je hier . (EM / Foto Commonslab)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten