• 21/06/2024

Open Vld en Groen Nijlen trekken apart naar de kiezer, naar meer laadpalen

NIJLEN – Open Vld en Groen in Nijlen kondigen aan dat hun samenwerking, die in 2018 werd aangegaan richting de gemeenteraadsverkiezingen, in 2024 niet wordt voortgezet. Hoewel deze beslissing het einde betekent van een vruchtbare samenwerking – zo zeggen zij -, spreken beide partijen, in een gezamenlijke verklaring van hun voorzitters Maarten Bellens (Groen) en Victor De Groo (Open Vld) hun tevredenheid uit over het beleid dat zij de afgelopen jaren hebben gevoerd. Zij maken, samen met CD&V en Nijlen & U deel uit van de meerderheid.

‘De samenwerking tussen Groen en Open Vld is bepalend geweest in het stimuleren van positieve verandering en vooruitgang in Nijlen. Door onze gezamenlijke inspanningen zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, sociaal welzijn en mobiliteit. Nijlen is anno 2023 bovendien financieel een kerngezonde gemeente en dat zonder belastingen te verhogen of bij te creëren, ook niet tijdens de inflatiecrisis van 2022. Ook op vlak van participatie zijn er de afgelopen jaren in Nijlen heel wat vernieuwende trajecten opgezet. Met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan werden er dan weer duidelijke krijtlijnen uitgetekend voor de mobiliteit van de toekomst, voor alle weggebruikers. Verder krijgen de lokale handelaars de nodige ondersteuning. Zo werd het aankoopbeleid van de gemeente hervormd, met als doel om zo veel mogelijk producten en diensten binnen de gemeente aan te kopen.’

‘Beide partijen zijn er dan ook van overtuigd dat hun gevoerde beleid een positieve impact heeft op de gemeente en haar inwoners. De beslissing om niet meer als gezamenlijke lijst op te komen vloeit voort uit een gedeelde wens om, tijdens de aankomende verkiezingscampagne, maximaal eigen accenten te kunnen leggen binnen de campagnestrategie.’

‘Hoewel we bij de komende verkiezingen niet meer samen naar de kiezer zullen trekken, zijn zowel Groen als Open Vld ervan overtuigd dat ons gemeenschappelijke doel, het verbeteren van het leven van de inwoners van Nijlen, voorop blijft staan. We spreken dan ook beiden onze intentie uit om constructief te blijven samenwerken, met als doel positieve veranderingen voor de gemeenschap teweeg te brengen.’

Al geruime tijd staan er in Nijlen op verschillende plaatsen publieke laadpalen. Voor de verdere uitbouw van de laadinfrastructuur heeft het gemeentebestuur een aantal strategische locaties gekozen. Deze worden meegenomen in het principe van ‘paal volgt wagen’.

Momenteel staan er al publieke laadpalen aan het station (zie foto), op het August Hermansplein en op het Pastoor Schelkensplein in Kessel. De verdere uitrol de komende jaren gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Overheid. Om zo snel mogelijk op de juiste plaatsen nieuwe laadpalen te krijgen, kunnen mensen aanvragen indienen voor laadpalen in hun buurt. Ook lokaal bestuur Nijlen zal voor meerdere plaatsen een aanvraag indienen. Deze keuze gebeurde niet lukraak, maar op basis van verschillende data.

De gemeente heeft op basis van data zoals bevolkingsdichtheid, bezoekersaantallen en belangrijke bestemmingen, samen  met een prognose van publieke laadbehoeften over 2025 tot 2030, een aantal locaties gekozen. Voor deze locaties zal de gemeente een aanvraag  indienen bij de Vlaamse Overheid: Berlaarsesteenweg 41: parking, Bevels Heerdplein: thv. de Parochiezaal, Kessel-Dorp 59: parking kerk, Kiezelweg 2: parking naast project Bevelschrans, Schoolstraat 1: parking BKO / academie Bevel, Puttingbaan 8a: parking sporthal Kessel, Zandlaan 44: parking sporthal ‘t Zand / Nieuwe Parochie, Gemeentestraat 38: parking zwembad, Spoorweglei 22: parking ‘t Gesticht / brandweer, Stationssteenweg 278: station Kessel, Lindekensbaan 88: parking Kesselse Heide, Laarstraat 7: parking over begraafplaats Bevel, Graanweg z.n.: parking voetbal en Nonnenstraat ter hoogte van de parking. Info over het aanvragen van een publieke laadpaal op www.nijlen.be/laadpalen. (EM)

 


Aanverwante berichten