• 17/06/2024

Ook Herentals neemt energiebesparende maatregelen, gebouwen herbestemd

HERENTALS – Het stadsbestuur van Herentals neemt een aantal energiebesparende maatregelen om de energiecrisis tegen te gaan.

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V, zie foto): ‘De temperatuur in alle gebouwen van de stad gaat overdag maximaal op negentien graden. Er is een uitzondering voor het woonzorgcentrum Sint-Anna. De temperatuur van de zwembaden van het Netepark wordt met één graad  verlaagd. Deze daling gebeurt geleidelijk zodat het verschil voor de bezoekers minder merkbaar is. Ook de temperatuur van het openluchtzwembad in het Netepark daalt met één graad. Dit is nodig om mistvorming en het koudegevoel tegen te gaan. De douches van het Netepark worden op 35 graden°C gezet. De stad start een campagne bij het personeel om computers, schermen en andere toestellen uit te zetten als ze niet gebruikt worden. Ook doet de stad een controle op onnodige elektrische verwarmingen, ijskasten of lege ruimtes die toch verwarmd zouden zijn.’

‘In lopende projecten besteedt de stad al de nodige aandacht aan energie. Waar mogelijk vervangt de stad zoveel mogelijk alle lichten door LED-lampen. Ook installeert de stad zoveel mogelijk thermostatische kranen en zonnepanelen. De kunstencampus wordt Bijna EnergieNeutraal (BEN) gebouwd. De stad voert ook verder haar energie- en klimaatactieplan voor 2030 uit. Ook toekomstige projecten zullen met dezelfde aandacht voor energieverbruik bekeken worden.’

Op dinsdag 22 november, om 19 uur, organiseert het stadsbestuur in de Begijnhofkerk een laatste debat over de herbestemming van een aantal historische gebouwen.

Na de eerste toekomstvisie die voorgesteld werd op 21 juni, zijn een drietal herbestemmingsmogelijkheden per gebouw verder bestudeerd met respect voor de belangrijkste erfgoedwaarde. De studies zijn terug te vinden op www.herentals.be/herbestemming. Stefan Verraedt (N-VA), schepen voor erfgoed:  ‘Concreet gaat het om de Gildekamer (Begijnhof 12), het Begijnhofmuseum (Begijnhof 13), het Fundatiehuis (Begijnhof 27), de huizen op het Begijnhof met huisnummers 14 A, 24 A en 24 B, de huidige muziekacademie (Hikstraat 26) en het stadsarchief (Augustijnenlaan 1). Soms is de huisvesting van staddiensten een optie, voor andere gebouwen is een nakende verkoop of erfpacht in zicht. Hierover gaat het bestuur graag met de inwoners in gesprek en hoort het graag hun mening.’

In augustus van dit jaar voerde OVAM een bodemonderzoek naar mogelijke PFAS-verontreiniging in en rond de jachthaven aan Noordervaart. Een erkende bodemsaneringsdeskundige heeft vastgesteld dat er geen voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert op basis van dit verkennende bodemonderzoek om de voorlopige no regret-maatregelen te schrappen. Op de PFAS-kaart die een actueel beeld geeft van alle sites in Vlaanderen die momenteel worden behandeld met betrekking tot PFAS-vervuiling, is de site van de jachthaven al groen ingekleurd. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten