• 27/05/2024

Ook extra patrouilles in Mol, omgevingsvergunning woonproject Melkerij geweigerd

MOL – Minder sluikstort en zwerfvuil op straat. Dat is de focus van de Week van de Handhaving 2023. Van vandaag tot en meet zondag 8 oktober gaan de politie en de collega’s van de groendienst extra op pad. Zien zij dat iemand een sluikstort of achteloos zwerfvuil op straat gooit, dan spreken zij de dader aan. Frederik Loy (CD&V), schepen voor milieu: ‘Op openbare plekken hoort huisvuil niet thuis en klein afval dat je ter plaatse maakt, gooi je simpelweg in de vuilnisbakken.’

Rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten blijven een hardnekkig probleem, ook in Mol. Merk jij onderweg een sluikstort of zwerfvuil op? Meld dit dan hier  

Dit jaar werden maar liefst 12 396 kilo sluikstort en 6 233 kilo zwerfvuil opgehaald in de gemeente Mol. Dat is een gewicht van meer dan zes dikke olifanten aan afval dat op de verkeerde plaats wordt achtergelaten.

De deputatie van de provincie Antwerpen weigert een omgevingsvergunning te verlenen voor het woonproject Melkerij in Achterbos. De deputatie stelt dat de mogelijke milieueffecten van de bronbemaling die nodig is om het gebouw met een ondergrondse garage te realiseren, onvoldoende onderzocht werden. Hierdoor acht de deputatie de zogeheten MER-screening als onvolledig, waardoor er geen vergunning verleend wordt. MER staat voor milieueffectenrapport.

 Het college van burgemeester en schepenen verleende begin dit jaar wel een omgevingsvergunning onder specifieke voorwaarden. Een buurtbewoner ging in beroep tegen deze beslissing, waardoor de deputatie als beroepsinstantie een eigen analyse en beoordeling maakte van het ingediende dossier. Het ontbreken van een voldoende uitgewerkte MER-screening vormt voor de deputatie de argumentatie om geen vergunning te verlenen.

Hans De Groof (N-VA), schepen voor ruimtelijke ordening: ‘De beslissing van de deputatie is de volgende stap in een lange voorgeschiedenis van woonproject Melkerij in Achterbos. Nadat het eerste project door het gemeentebestuur geweigerd werd, diende de projectontwikkelaar in het voorjaar van 2022 een aangepast plan in.’

‘Deze tweede aanvraag bevatte minder appartementen met maximum drie bouwlagen, terwijl in het oorspronkelijke plan voor het middelste gebouw nog een extra bouwlaag voorzien was. Het college van burgemeester en schepenen oordeelde dat het project voldeed aan alle voorwaarden voor kwaliteitsvolle woonverdichting in de dorpskern van Achterbos. Het openbaar onderzoek leidde tot 26 bezwaarschriften, een derde minder dan tijdens het eerste openbaar onderzoek.’

 De totale oppervlakte van het projectgebied in de dorpskern van Achterbos bedroeg 0,74 hectare ten opzichte van 0,65 hectare bij de eerste aanvraag. In de laatste aanvraag was ook de afbraak van de loods in de Melkerijstraat inbegrepen. Op deze grotere oppervlakte wilde de projectontwikkelaar in totaal 37 appartementen creëren (in plaats van 39 appartementen) en negen woningen. In totaal ging het om 46 woongelegenheden.

 Het dossier zoals het ingediend werd is met deze beslissing volledig van de baan. Het initiatief ligt nu bij de projectontwikkelaar en/of eigenaars om te beslissen of er al dan niet een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Dan volgt opnieuw een openbaar onderzoek en oordeelt het college van burgemeester en schepenen over de ingediende vergunningsaanvraag. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten