• 15/04/2024

Ook de Sint-Lambertuskerk in Ekeren zette haar deuren een avondje open

EKEREN – Eenmaal per jaar openen de Antwerpse kerken de deuren voor een nocturne. De ‘Nacht van de Kerken’ wordt georganiseerd door vzw Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA). Het thema dit jaar was ‘Goed of kwaad?’

Ook de Sint-Lambertuskerk uit Ekeren nam vanavond deel. Eerst nam E.H. Jef Barzin de aanwezigen mee in het verhaal van zijn roeping als gevangenisaalmoezenier. Een echt raakpunt tussen ‘Goed en Kwaad.’ Voor de zoekers (klein en groot) was er een zoektochtje. Aan de hand van een kleine vragenlijst ontdekte je alle beestjes in de kerk. Wat betekenen hier de pelikaan, de haan, de hond, de vis,… En waar vind je ze?  Het thema ‘Goed of Kwaad?’ is in het interieur van de kerk aanwezig in de symboliek.


Op enkele plaatsen in de kerk wordt het kwaad verbeeld onder meer door de slang (aan de voet van Mariabeelden). Je vindt het ook terug met beelden van de marteldood van Sint-Lucia. Onrecht, lijden en machtsmisbruik staan centraal bij calvarietaferelen op de Kruisweg, kruisbeelden, Piëta en schilderij.


De vijf biechtstoelen staan voor de verzoening na de zonde. Je kon de prachtige biechtstoel in de noordbeuk uit 1668 ontdekken. Maar ook de originele, eikenhouten preekstoel uit 1680 getooid met een klankbord uit 1701 laat je proeven van het ‘goede’ dankzij de prediking van de Blijde boodschap. De stoel wordt gedragen door de drie goddelijke deugden: de Liefde met het brandende hart, het Geloof met ciborie en Hoop met het anker. Met deze drie goddelijke deugden, die vanop de preekstoel verkondigd worden, wordt de christen gelovige aangespoord om te strijden tegen en te zegevieren over de ondeugden.

Guido Staes, penningmeester van de Kerkfabriek: ‘Uit ons archief hebben we één fenomeen rond goed en kwaad uitgelicht: de aflaten.’

‘Een aflaat is geen toestemming om zonden te begaan en evenmin een vergiffenis voor toekomstige zonden. Een aflaat gaat over zonden die in de biecht beleden en vergeven zijn, maar nog bestraft moeten worden. De zonde moet namelijk eerst zijn opgebiecht, er moet berouw zijn voor de zonde en een vast voornemen deze niet meer te begaan. Dan volgt nog een boete, een tijdelijke straf te voldoen in het vagevuur.’

 ‘De aflaat is gedeeltelijk of vol naargelang hij iemand geheel of gedeeltelijk verlost van de tijdelijke straffen die voor de zonde verschuldigd zijn. Gelovigen kunnen ook aflaten bekomen voor gestorvenen om hen te helpen bij het uitboeten van hun tijdelijke zondestraffen in het vagevuur. Ook in onze kerk kon je een volle aflaat verdienen. Hoe en wanneer? Dat lieten we zien aan de hand van documenten.’

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten