• 24/05/2024

Ontwerpen voor plein oorlogsmonument, Louiza-Marialei, Van Eycklei en vijver goedgekeurd

ANTWERPEN – District en stad Antwerpen zetten een volgende stap in het herwaarderen van het Stadspark. De vernieuwing van het speelterrein en het verbindingspad tussen Quinten Matsijslei en Rubenslei is in uitvoering. Nu werden de definitieve ontwerpen van studiebureau Omgeving voor het plein aan het Oorlogsmonument, de Louiza-Marialei, de zone Van Eycklei en de Stadsparkvijver goedgekeurd.

De Louiza-Marialei ligt buiten de kenmerkende driehoek, maar maakt deel uit van het Stadspark als beschermd monument. Het ontwerp herleidt de verharding tot het noodzakelijke. Tussen de bomenrijen komt een pad in halfverharding. De rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt. De parkeerplaatsen bevinden zich niet langer tussen de bomen. Ze komen in een strook voor langsparkeren naast de rijbaan, uitgevoerd in bolle kasseien met grasvoeg. Tijdens de heraanleg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met ruimte voor plaatselijke infiltratie. Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA): ‘Vanuit het Onze-Lieve-Vrouwecollege kwam de vraag naar extra verkeersveiligheidsmaatregelen. De Louiza-Marialei blijft een schoolstraat. De voetpaden in betonstraatstenen worden verbreed ter hoogte van de ingangen van de school. Het enkelrichtingsverkeer blijft behouden.’

Het inkomplein aan de Van Eycklei met het Oorlogsmonument wordt onthard aan de randen en voorzien van een spiegelvijver. Door de inrichting van een vlakke waterspiegel kan deze ruimte nog steeds gebruikt worden voor evenementen. De spiegelvijver zal uitgevoerd worden in gewapend beton met een geslepen oppervlakteafwerking in roodbruine tinten. Tom Van den Borne (Groen), districtsschepen voor groenvoorziening & parken: ‘Het hoefijzervormige pad rondom de spiegelvijver wordt uitgevoerd in mozaïekkeien uit hergebruik van de aanwezige verharding. Het ontwerp voorziet in een circulaire wateropvang, zodat het water van de spiegelvijver opnieuw gebruikt wordt. Op het vernieuwde plein komen ook comfortabele zitbanken. De groene buffer tussen het inkomplein en het drukke kruispunt van de Rubenslei met de Van Eycklei scheidt het Stadspark visueel en mentaal van de straat.’

De groenstrook langs de Van Eycklei wordt heringericht. In overleg met de groenexperten van het studiebureau, stad en district en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed verdwijnen zes bomen. In de nieuwe groenzone, die een buffer zal vormen tussen de Van Eycklei en de zone voor het oorlogsmonument, komen negen nieuwe bomen. Langsheen de Van Eycklei worden 76 hoge solitaire heesters en vijf solitaire heesters geplant.

Het historische eiland in de stadsparkvijver is vandaag onbestaande. De noordelijke zone van het eiland ligt te hoog voor het huidige waterpeil en staat droog. Om de zone terug om te vormen tot een eiland zullen graafwerken tot twee meter boven zeeniveau noodzakelijk zijn voor een permanente waterspiegel. Langs de oever van het eiland worden moeraszones voorzien. Hier kan een breed gamma aan plantensoorten gedijen. Dit zorgt voor een grotere variëteit aan insecten en dieren.

Erica Caluwaerts, schepen voor openbaar domein: ‘Bij een grote waterpeilstijging in de vijver verkleint de ligweide aan de oever. Om de bezoekers ruimte te geven aan de waterrand, komt er een ponton. Dit zal bestaan uit een houten zonnedek in verschillende niveaus. Drie treden met een totaal hoogteverschil van anderhalve meter vormen een tribune. De vormgeving van het ponton sluit aan op de landschappelijke stijl.’

Er komt een nieuwe aanvoerleiding met regenwater vanuit de Quellinstraat en de wijk ten oosten van het Stadspark. De instroomconstructie wordt onder het ponton weggewerkt. De Stadsparkvijver was een schakel in het groter stadswaternetwerk. Water van de Herentalsevaart stroomde via de vijver naar de ruien in de binnenstad. In kader van de herwaardering komt er opnieuw een verbinding tussen vijver en de rui in de Rubenslei. (EM / Toekomstbeelden: OMGEVING)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten